Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NVZ wil pensioenimpasse doorbreken

Met een herhaling van het aanbod de helft (53 procent) van het werkgeversdeel te vergoeden, hoopt de NVZ medisch specialisten in loondienst tegemoet te komen in de discussie rondom de aftopping van pensioenen.
handreiking.fotolia.jpg
Fotolia

Woensdagmiddag doet de NVZ vereniging van ziekenhuizen een oproep tot vervolg van de onderhandelingen. 

Specialisten
Die onderhandelingen zijn eind november 2015 afgebroken. De werknemerspartijen LAD en FBZ zijn toen gaan proberen met individuele ziekenhuizen afwijkende afspraken maken over het extra compenseren van medisch specialisten in loondienst. Tot nu toe is dat met negen ziekenhuizen gelukt. De NVZ is hier erg tegen omdat dit de goede verhouding tussen bestuurders en medisch specialisten onnodig onder druk zou zetten. De NVZ nodigt de LAD en FBZ uit om aan de landelijke overlegtafel terug te keren.

Pensioen
Door ingrijpen van de overheid bouwen medisch specialisten sinds 2015 minder pensioen op. Over het inkomensdeel boven de 100.000 euro wordt geen pensioen meer opgebouwd. Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer minder pensioenpremie betalen. Het werknemersdeel vloeit direct terug in de portemonnee van de medisch specialist. De LAD en FBZ willen dat ook het werkgeversdeel naar de specialisten met inkomens boven de 100.000 euro wordt overgemaakt en zijn van mening dat ziekenhuisbestuurders het werkgeversdeel liever in eigen zak steken. In totaal gaat het om een bedrag van 70 miljoen euro.

Ziekenhuizen
De ziekenhuizen willen naar eigen zeggen zelf niet beter worden van de wijziging in het pensioenstelsel maar willen ook niet dat de collega’s die minder verdienen dan 100.000 euro er slechter van worden. Extra compensatie van de medisch specialisten moet namelijk worden betaald uit de salarissen van de verpleegkundigen of anders door te bezuinigingen op de patiëntenzorg. Dat kan volgens de NVZ niet de bedoeling zijn. Bovendien klopt het niet dat werkgevers de premies zelf willen houden, zegt een woordvoerder. VWS kort ziekenhuizen op de ova (overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling ) en ziekenhuizen voeren dat door.

Werkgeversdeel
De NVZ is bereid om de medisch specialisten tegemoet te komen en de helft van het werkgeversdeel over te maken op hun rekening. Volgens de NVZ is dit een reëel aanbod omdat minister Dijsselbloem de andere helft al opeist: ‘Met het aanbod van de NVZ geven ziekenhuizen al het beschikbare geld aan de specialisten en andere 100.000-plussers.’ Bij het schrijven van dit bericht is nog niet bekend of de LAD en FBZ op het aanbod van de NVZ in gaan. Zij reageerden vorig jaar nog woedend op het voorstel van de NVZ en kondigden acties aan. Die acties zijn volgens de NVZ 'mild' en houden in dat de partijen niet naar overleggen komen. Dat vindt de NVZ echter wel lastig, bovendien hoopt de NVZ negatieve gevolgen voor patiënten te voorkomen. 

Of registreer u om te kunnen reageren.