Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Veld geschokt door zuinigheid gemeenten

Het nieuws dat veel gemeenten geld overhouden op de uitvoering van de Wmo, ontlokt verbijsterde reacties uit het zorgveld. Brancheorganisatie ActiZ noemt het ‘onwerkelijk’, volgens patiëntenfederatie NPCF is het ‘onwenselijk’ en Kamerfractie SP heeft al een debat aangevraagd met staatssecretaris Martin van Rijn over de kwestie.
Fotolia

‘Wij vinden het uiteraard heel raar dat Wmo-budget blijft liggen’, zegt woordvoerder Bernadet Naber van brancheorganisatie ActiZ. ‘Als tegelijkertijd overal medewerkers ontslagen worden en cliënten naar de rechter moeten om Wmo-begeleiding of ondersteuning te krijgen, kun je spreken over een zeer onwerkelijke situatie.’

Uitgeven
Ook al zou het overgebleven Wmo-budget nu uitgegeven worden, is volgens ActiZ al veel schade berokkend aan cliënten. ‘Een vraag om zorg kan over het algemeen niet heel lang onbeantwoord blijven’, zegt Naber. ‘Als bijvoorbeeld dementerende ouderen acuut thuis hulp nodig hebben maar die niet krijgen via de Wmo, is de kans groot dat men in een verpleeghuis terecht komt. En dat draai je niet zomaar weer even terug. Dus zelfs als gemeenten hun best doen om overgebleven budgetten alsnog uit te geven, zal dat voor veel cliënten te laat zijn.’

Naber vreest dat de besparingen die gemeenten boeken op de Wmo ten koste gaan van de aangrenzende domeinen. ‘Die onbeantwoorde zorgvraag uit de Wmo komt op het bordje terecht van de wijkverpleegkundige in de Zorgverzekeringswet of als dure verpleeghuiszorg in de Wlz. En we weten allemaal dat er een bezuiniging van vijfhonderd miljoen euro geboekt staat op verpleeghuiszorg volgend jaar. Het kan niet zo zijn dat alle zorgdomeinen worden afgeknepen.’

NPCF en ANBO
Volgens patiëntenfederatie NPCF is het niet de bedoeling dat er geld overblijft van het Wmo-budget. Het beschikbare geld moet gebruikt worden om mensen die zijn aangewezen op hulp te ondersteunen. ‘Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk’, aldus de NPCF. Ouderenbond ANBO denkt dat er miscommunicatie is ontstaan tussen hulpbehoevenden en de gemeenten. ‘Als mensen niet weten wat het aanbod is, dan vragen ze er ook niet naar en blijft er dus geld over.’

Kamerdebat
De SP wil een debat met staatssecretaris Van Rijn om duidelijkheid te krijgen over de precieze besteding van zorgbudgetten van gemeenten. Kamerlid Renske Leijten: ‘Het is natuurlijk heel curieus. Gemeenten hebben zichzelf veels te veel beperkt in het aantal zorguren dat ze inkopen. Ook hebben ze de prijzen zo laag mogelijk gehouden. Als je hierdoor als burger zonder zorg zit of als zorgverlener zonder baan, is dit natuurlijk wel heel zuur. Gezien het faillissement van TSN gaat er hier dan ook iets wezenlijks mis. Als ik naast dit onderzoek het bericht zet dat er geen bodemprijs voor huishoudelijke hulp blijkt te zijn opgenomen in de komen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de Wmo, dan krijg ik grote vraagtekens. Wij willen dan ook dat het Wmo-budget voortaan geoormerkt wordt zodat we kunnen zien hoe het wordt uitgegeven en waar het op de plank blijft liggen.’

Gerelateerde tags

3 reacties

 • mirthe

  Hier had dus moeten staan: Burgers geschokt door premiedruk en verkwisting binnen de AWBZ en PGB.

 • robbar

  Zijn we nu echt zo naief. Niet alleen gemeenten maar ook Zorgkantoren doen hun uiterste best om geld 'over' te houden. Structureel minder geven. Moeilijk doen. Fouten maken die zeer traag of niet worden herstelt. Dat is beleid om maar een reden. Dat er geld op de plank blijft liggen. In 2007 is de Huishoudelijk Zorg afgeschaft. De WMO hoefde dat niet meer uit te keren. Gemeenten hebben dat niet terug hoeven te betalen aan de overheid. Waar is dat geld gebleven? Ik had negen bewoners met een pgb. Dat is aan Huishoudelijke Zorg 45.000 euro op jaarbasis. Tel uit je winst. Dat gaat het landelijk om miljoenen.

 • bezorgde

  De cliëntervaringsonderzoeken zullen, mits aangevuld met vragen over de hoogte van de eigen bijdragen, hopelijk een beeld geven, waar de bezuinigingen het hardst zijn aangekomen. Dit kan geen gewogen steekproef zijn, omdat er geen inkomensgegevens bekend zijn bij de gemeenten.
  Bij ons is het beeld dat er vooral op de huishoudelijke hulp is bezuinigd en op dagbesteding/ begeleiding ambulant psychiatrie. De mensen met inkomens onder en rond modaal (>120%soc. minimum)en hoger zijn in onze regio de klos. Ik mis de regie vanuit het ministerie om de rechtsongelijkheid voor de burgers bij te sturen.

Of registreer u om te kunnen reageren.