Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Twynstra wil fonds voor overtollig zorgvastgoed

Adviesbureau Twynstra Gudde verkent de mogelijkheden voor een saneringsfonds voor overtollig zorgvastgoed. Het fonds moet kleinere instellingen in de langdurige zorg ondersteunen bij de hervorming van hun zorgaanbod.
Zorgvastgoed400.jpg
Fotolia.

‘Wij willen optreden als intermediair tussen de zorginstellingen en de beleggers in zo’n fonds en we willen de start van het fonds managen. Zorginstellingen hebben belangstelling en we zijn in gesprek met financiële instellingen’, aldus Dennis Christmas, managing partner van Twynstra Gudde Zorg. Hij denkt aan een fonds met een omvang van 500 miljoen tot 1 miljard euro. ‘Het fonds moet wel enige omvang hebben om van betekenis te kunnen zijn. En met een dergelijke omvang is een fonds ook interessant voor Nederlandse pensioenfondsen. Zij kunnen zo een bijdrage leveren aan het oplossen van dit complexe maatschappelijke vraagstuk.’ Andere mogelijke investeerders zijn beleggingsfondsen van banken, buitenlandse beleggers, zorgverzekeraars en de overheid.

Sloop van vastgoed
In zijn praktijk komt hij regelmatig zorginstellingen tegen die moeite hebben met de afbouw van hun vastgoedportefeuille. Het gaat om kleinere zorginstellingen verspreid door het land. Sloop van de gebouwen is dikwijls te kostbaar omdat dan flink moet worden afgeschreven. Herontwikkeling is tijdrovend en het is een vak apart. 

Doel van fonds
Christmas: ‘We kunnen leren van de bankensector. SNS heeft zijn vastgoedportefeuille afgezonderd waarna via een financieringsronde herfinanciering heeft plaatsgevonden. Door het managen van de portefeuille wordt geprobeerd om het verlies te beperken danwel om te zetten naar winst.’ De bedoeling is dat de zorginstellingen hun gebouwen en gronden tegen boekwaarde overdragen aan het  fonds. Dit fonds heeft dan als doel om op de langere termijn de gronden en het vastgoed ten gelde te maken. Zorginstellingen die vastgoed overdragen, zouden ook kunnen participeren in het fonds om te profiteren van een eventuele waardeontwikkeling. ‘Op die manier voorkom je dat het gevoel ontstaat dat een ander er vandoor gaat met de winst.’

Fonds over half jaar
‘Het voordeel voor de achterblijvende organisatie is dat die zonder de risico’s van het vastgoed verder kunnen. Dit kan voor een versnelling zorgen in de modernisering van het zorgaanbod en in de overschakeling op andere verdienmodellen. Steeds meer zorg verschuift naar de thuissituatie en instellingen moeten doelmatiger middelen en mensen inzetten’, aldus Christmas. Hij verwacht over een half jaar te weten of het fonds haalbaar is.

Zorgvisie en Twynstra Gudde organiseren op donderdag 19 mei het seminar Disruptive Change in de zorg, condities voor succesvolle veranderingen. Dit seminar staat helemaal in het teken van de impact van de grote veranderingen in de samenleving op organisaties. Inschrijven kan nog steeds, via deze link.

Of registreer u om te kunnen reageren.