Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuispatiënt steeds duurder

De gemiddelde ziekenhuispatiënt wordt steeds duurder. ‘De omzet stijgt maar de productie daalt’, aldus Anna van Poucke, sectorleider van KPMG Health.
Anna-van-Pouckevierkant.jpg

De toegenomen kosten worden veroorzaakt door een mix van factoren. Patiënten zijn ouder, de zorgvragen zijn complexer, er worden dure medicijnen gebruikt en de infrastructuur wordt steeds kostbaarder. Ook de toegenomen administratieve eisen jagen de kosten op. De trend wordt versterkt doordat minder patiënten het ziekenhuis bezoeken, een trend die mede in gang is gezet door het hoofdlijnenakkoord. ‘De ziekenhuisbestuurder zal de prijzen moeten verhogen omdat hij een lagere bezetting heeft’, aldus Van Poucke.

Kleine ziekenhuizen hebben het moeilijk
KPMG signaleert dat ziekenhuizen zoveel moeten investeren in IT, infrastructuur en ondersteunende functies dat het voor kleine ziekenhuizen steeds moeilijker is om het hoofd boven water te houden. ‘Als de omzet onder de 200 miljoen euro ligt, begint het heel krap te worden. De productie neemt af. OK’s moeten worden verbouwd vanwege strengere kwaliteitseisen en een nieuw epd kost al gauw 25 miljoen tot 30 miljoen. Als je dan bedenkt dat de laatste investering in zeven jaar moet worden afgeschreven’, zegt Van Poucke.

Wie doet het met wie
De druk op de kleine ziekenhuizen dwingt hen om op zoek te gaan naar samenwerkingspartners. Uit het dinsdag door KPMG gepresenteerde rapport
Wie doet het met wie blijkt dat de fusiegolf sterk is afgenomen. Ziekenhuizen fuseren nog wel maar het aantal fusies daalt. Al met al neemt het aantal ziekenhuislocaties nog steeds niet af maar er vindt rationalisatie plaats. Klinische functies worden verschoven en er komt een duidelijker taakverdeling tussen locaties.

Uit de enquête bij het rapport blijkt dat 22 procent van de ondervraagde bestuurders van mening is dat de doelstellingen van de fusie niet zijn gehaald terwijl 11 procent aangeeft dat de doelstellingen nog niet zijn gehaald. Een jaar geleden liet geen enkele bestuurder zich zo uitgesproken negatief uit over zijn of haar fusie.

Zorg verandert
KPMG verwacht grote verschuivingen in de manier waarop gespecialiseerde medische zorg wordt verleend. ‘Digitalisering, transparantie en internationalisering en regie door de patiënt veranderen en verschuiven zorg en het proces van zorgverlening’, staat in het rapport. De consultants raden ziekenhuizen aan om meer aandacht te besteden aan nieuwe vormen van alliantie, bijvoorbeeld een samenwerking met een partij van buiten de zorg. ‘Ieder ziekenhuis zou in ieder geval een concrete samenwerkingsstrategie moeten hebben op drie terreinen: intelligent insourcing, innovative development en integrated delivery’, aldus de adviseurs. Met het eerste terrein wordt het in huis halen van de nieuwste technologie en implementatieondersteuning door een alliantie met bijvoorbeeld Philips of Siemens. Bij “innovative development” werken medische professionals samen met leveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek of behandelingen. “Integrated delivery” is hetzelfde als “blended care” ofwel een mixvorm van traditionele zorgverlening en e-health. 

Gerelateerde tags

Eén reactie

 • Is dit een omslag punt?
  ‘De ziekenhuisbestuurder zal de prijzen moeten verhogen omdat hij een lagere bezetting heeft’, aldus Van Coucke.
  Dit klinkt als: ziekenhuizen zijn bedrijven die volgens marktwerking moeten concurreren....
  "een nieuw epd kost al gauw 25 miljoen tot 30 miljoen. Als je dan bedenkt dat de laatste investering in zeven jaar moet worden afgeschreven’, zegt Van Coucke.
  Dit klinkt als: ziekenhuizen zijn bedrijven die economisch moeten afschrijven...
  "22 procent van de ondervraagde bestuurders van mening is dat de doelstellingen van de fusie niet zijn gehaald terwijl 11 procent aangeeft dat de doelstellingen nog niet zijn gehaald."
  Dit klinkt als: ziekenhuizen zijn bedrijven die fuseren maar onvoldoende grip hebben op de noodzakelijke procesverbetering. Een soort marktbescherming tegen beter weten in...
  ‘Ieder ziekenhuis zou in ieder geval een concrete samenwerkingsstrategie moeten hebben op drie terreinen: intelligent insourcing, innovative development en integrated delivery’, aldus de adviseurs.
  Dit klinkt als: ziekenhuizen zijn bedrijven.
  Laten we dan eerst naar de bedrijfsdoelstelling kijken "mensen beter maken" en naar de patiëntenmarkt (vraag en aanbod). Wat is de productpositionering (goedkope LG of dure Apple)? De fusie Nokia en Microsoft is een waarschuwing.
  Als ziekenhuizen bedrijven zijn....

Of registreer u om te kunnen reageren.