Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ steggelt met verzekeraars over korting wijkverpleging

Zorgverzekeraars willen zorgaanbieders korten die hun budget voor wijkverpleging hebben overschreden. Volgens ActiZ is er juist sprake van een onderschrijding.
Geld-Fotolia_39331411_450.jpg
Foto: Fotolia

Zorgverzekeraars hebben op 18 mei bekendgemaakt dat ze van plan zijn om ‘een opbrengstverrekening’ te gaan inzetten bij zorgaanbieders die een overschrijding hebben op hun budget voor wijkverpleging. Brancheorganisatie ActiZ vindt dat dit eenzijdige optreden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in strijd is met het Onderhandelaarsresultaat transitie Verpleging en Verzorging. Volgens dat akkoord zouden partijen gezamenlijk optrekken.

ActiZ mist inhoudelijke analyse
ActiZ mist een inhoudelijke analyse naar de oorzaken van budgetoverschrijdingen, zo valt te lezen in beleidsstukken van ActiZ. Het zou kunnen dat zorg uit het ziekenhuis is verplaatst naar wijkverpleging. ActiZ vindt dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken. Zorgverzekeraars hebben in het najaar bijgecontracteerd, maar allemaal op hun eigen manier, waardoor zorgaanbieders verschillend zijn behandeld.

48 miljoen euro over
Volgens een brief van Martin van Rijn van VWS zou het macrokader wijkverpleging zijn overschreden met 37 miljoen euro. Maar ActiZ en BTN hebben in een vertrouwelijke presentatie te horen gekregen dat er 48 miljoen euro aan gecontracteerde zorg op de plank is blijven liggen. ActiZ vraagt zich af hoe deze bedragen zich tot elkaar verhouden. Het verschil zou te wijten zijn aan ongecontracteerde zorg en pgb’s, werd geconcludeerd tijdens de bijeenkomst met Vektis. ‘Het is aan gecontracteerde zorgaanbieders natuurlijk niet uit te leggen dat het erop lijkt dat van hen geld terug wordt gehaald terwijl de overschrijding niet door hen werd veroorzaakt’, schrijft ActiZ. Als het toch zover mocht komen, zal dit leiden tot grote onrust en mogelijk ook tot rechtszaken. ActiZ is gevraagd om een reactie, maar wil pas reageren na de vergadering met de leden.

 

ZN: verrekenen is afgesproken
ZN laat via een mail weten niets anders te doen dan contractueel is afgesproken met de zorgaanbieders. ‘Bij de contractering van de wijkverpleging is in de contracten een plafond afgesproken. Letterlijk staat in de overeenkomsten: “Partijen komen een bovengrens overeen volgens de productieafspraken inzake het totale budget van de zorgaanbieder in de regio, volgens de bijgesloten productieafspraak. Partijen spreken nader af hoe het eventueel teveel gedeclareerde bedrag wordt terugbetaald aan de gerepresenteerde zorgverzekeraars.” De zogenoemde opbrengstverrekening is niet meer en niet minder dan dat aan deze afspraak nu uitwerking wordt gegeven. Dit vraagt daarmee niet om nadere analyses, maar betreft een afspraak tussen de zorgverzekeraar en de desbetreffende aanbieder.’ ZN heeft nog geen zicht op eventuele overschrijdingen omdat er nog steeds declaraties binnenkomen. Maar dat staat ook los van opbrengstverrekening, want die is contractueel vastgelegd.

 

Van Rijn: één tarief wijkverpleging
De Tweede Kamer debatteert op 14 juni over de wijkverpleging. Van Rijn heeft deze week bekendgemaakt dat er een geïntegreerd tarief wijkverpleging komt. Dat maakt het werk voor wijkverpleegkundigen volgens hem eenvoudiger.

Of registreer u om te kunnen reageren.