Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ActiZ verwerpt uurtarief wijkverpleging

ActiZ ziet één uurtarief voor wijkverpleging in 2017 niet zitten. De brancheorganisatie pleit voor rust aan het front tot de nieuwe bekostiging in 2019. Beroepsorganisatie V&VN en Buurtzorg Nederland zien het plan van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS juist als een kans om de administratieve lasten te verminderen.
wijkverpleging - ANP-1000_1055475-450.jpg
Martin van Rijn wil de administratieve lastendruk voor wijkverpleegkundigen verminderen met één tarief voor wijkverpleging. - Foto: ANP

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil de bekostiging van de wijkverpleging in 2017 vereenvoudigen. Hij wil één geïntegreerd tarief voor wijkverpleging. Volgens Van Rijn neemt de registratielast voor wijkverpleegkundigen hierdoor af, omdat ze geen onderscheid meer hoeven te maken tussen verpleging en persoonlijke verzorging. In 2019 moet er een hele nieuwe bekostiging komen op basis van zorgprofielen.

ActiZ tegen uurtarief
Brancheorganisatie ActiZ steunt die laatste ontwikkeling, maar wil in de tussenliggende jaren graag rust. Het geïntegreerde tarief voor wijkverpleging is wat ActiZ betreft een brug te ver, omdat dit ‘de doorontwikkeling van de wijkverpleging verstoort. Alle inspanningen zijn nu op deze doorontwikkeling gericht. Het tussentijds verplicht doorvoeren van een nieuwe vorm van contractering, vooruitlopend op een nieuw bekostigingsmodel per 2019, leidt daarvan af. Dat is ook niet bevorderlijk voor het draagvlak van de beoogde verandering’, schrijft ActiZ in een brief aan de staatssecretaris aan de vooravond van het Kamerdebat over wijkverpleging op 14 juni. Daarnaast grijpt één uurtarief volgens ActiZ ook te veel in op het functioneren van de wijkverpleegkundige teams. ‘Het doorvoeren van wijzigingen in de bekostiging gaat namelijk gepaard met nieuwe werkprocessen, een andere inrichting van de ict en nieuwe instructies van de wijkverpleegkundige teams’.

Geen vertrouwen in verzekeraars
Welk tarief zorgaanbieders krijgen hangt af van de zwaarte van de doelgroepen die ze bedienen en hoe efficiënt ze dat doen. Het is de bedoeling dat verzekeraars bij de zorginkoop maatwerk gaan leveren bij thuiszorgaanbieders. Maar daar heeft ActiZ geen vertrouwen in. ‘Gezien de huidige ervaringen, hebben wij daar twijfels over.’ Daarbij komt dat als een zorgaanbieder er met één verzekeraar niet in slaagt om een geïntegreerd tarief af te sluiten, de wijkverpleegkundige teams nog steeds de prestaties verpleging en verzorging zullen moeten registreren. En mogelijk komen verzekeraars ieder voor zich nog met extra registratie-eisen, vreest ActiZ.

Buurtzorg juist voor één tarief
Niet alle leden steunen de koers van ActiZ. Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, laat in een tweet weten: ‘Lees net dat Actiz tegen het voorstel van de staatsecretaris is: onvoorstelbaar! Creëert de branche net als in '93 haar eigen bureaucratie?’ De Blok verwijst naar de introductie van het ‘productenboek’ dat de brancheorganisatie in 1993 introduceerde, zo blijkt uit een andere tweet: ‘We gaan weer van producten naar mensen in de wijkverpleging: na 23 jaar (1993)! Toen introduceerde de brancheorganisatie het 'produktenboek'.’ De Blok gelooft in het voorstel van Van Rijn: ‘Martin van Rijn vereenvoudigt de administratie van de wijkverpleging: zo kunnen we weer met mensen bezig zijn! Een voorbeeld voor de sector!’ Buurtzorg is veruit de grootste aanbieder van wijkverpleging.

V&VN steunt Van Rijn
De beroepsorganisatie V&VN van verpleegkundigen noemt het plan van Van Rijn ‘een stap in de goede richting’, omdat het de administratieve lastendruk vermindert. ‘Nu moet in de wijkverpleging steeds op- en afgeschaald worden tussen verpleging en verzorging. Een papieren werkelijkheid, die weinig zegt over de daadwerkelijke zorg, laat staan over de uitkomsten van zorg, maar die wel moest worden vastgelegd en aangepast’, staat in een bericht op de website. V&VN verwacht dat het plan meer ruimte biedt voor de vakkennis van wijkverpleegkundigen.

 

Strafkorting
Een andere bron van zorg voor ActiZ vormt de strafkorting voor zorgaanbieders die meer zorg hebben geleverd dan het afgesproken omzetplafond. Volgens de brancheorganisatie doet dit geen recht aan de keuzevrijheid van cliënten en het feit dat de zorg wel geleverd is. Daarnaast ontbreekt de budgettaire noodzaak. De sector heeft de bezuiniging van 420 miljoen euro bijna gerealiseerd. Er is slechts een overschrijding van 37 miljoen euro. Van Rijn heeft toegezegd hiervoor niet het ‘macrobeheersintrument’ in te zetten, maar de overschrijding te verwerken in het budgettair kader zorg.

 

Of registreer u om te kunnen reageren.