Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Integrale tarief wijkverpleging is niet verplicht’

Zorgaanbieders mogen zelf kiezen of ze in 2017 de bekostiging van de wijkverpleging doen op basis van het integrale tarief voor wijkverpleging. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gezegd in een Kamerdebat over wijkverpleging op 14 juni.
RijnMartinvan300vws.jpg
Staatssecretaris Martin van Rijn: 'Het integrale tarief wijkverpleging is in 2017 een experiment.' - Foto: VWS

De wijkverpleegkundige aan het stuur, minder bureaucratische lasten en de bekostiging simpeler maken, dat is kortgezegd waar de plannen van Van Rijn voor de wijkverpleging op neer komen. In 2019 komt er een nieuwe bekostiging gebaseerd op zorgprofielen. Als het aan Van Rijn ligt, in drie categorieën: lichte, middelzware en zware zorg. De komende jaren worden de indicaties die de wijkverpleegkundigen stellen gebruikt om de zorgprofielen nader in te vullen. Maar Van Rijn wil tot 2019 niet stilzitten en alvast een grote stap maken. In plaats van de huidige vijf verschillende aanspraken, komt er in 2017 al één geïntegreerd tarief. Tot grote opluchting van verpleegkundigen hoeven ze dan niet meer te registreren hoeveel tijd ze besteden aan verzorging en verpleging. Dat scheelt ze enorm in administratieve lasten.

Integrale tarief wijkverpleging is experiment
Verpleegkundigen willen het, verzekeraars willen het, maar thuiszorgaanbieders aarzelen nog. Die willen eerst weten hoe deze aanpassing financieel voor hen uitpakt. Bovendien zien ze op tegen de nodige aanpassingen van hun ICT-systemen. Dus komt Van Rijn hen tegemoet: ze hoeven nog niet mee te doen. Het integrale tarief is in 2017 niet verplicht, zoals ActiZ in zijn brief aan de leden had geschreven. Het is op basis van vrijwilligheid, het is een experiment. Zorgaanbieders mogen dus ook vasthouden aan de huidige bekostiging.

Kamer vreest chaos wijkverpleging
Maar wordt het dan geen chaos, vragen diverse Kamerfracties zich af in het debat met Van Rijn over wijkverpleging op 14 juni. SP, CDA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, PVV en de SGP vrezen dat het voor verpleegkundigen toch te ingewikkeld wordt. Want er zijn meer uitzonderingen op het integrale tarief. Ook hele dure zorg valt buiten het geïntegreerde tarief, zoals medisch-specialistische zorg, palliatieve zorg, intensieve kindzorg. Moeten verpleegkundigen dan toch verschillende registraties naast elkaar bijhouden? In de woorden van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: ‘We vrezen de vereenvoudiging.’ En er zijn meer zorgen. D66-Kamerlid Vera Bergkamp is bezorgd over misbruik door thuiszorgaanbieders. Ze krijgt signalen dat zorgaanbieders ook nu al het hoogste tarief claimen, terwijl ze een stagiaire inzetten.  CDA-Kamerlid Mona Keijzer vreest dat thuiszorgaanbieders bij één tarief zullen proberen om dure klanten te weren om zo hun marge te maximaliseren.

Verzekeraars volgen afspraken
De bedoeling is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in onderhandelingen tot maatwerk komen, legt Van Rijn uit. Opvallend is de toezegging van Van Rijn aan SP-Kamerlid Renske Leijten dat als een zorgaanbieder mee doet aan het experiment, en met de grootste verzekeraar daarover afspraken maakt, dat de andere verzekeraars die afspraken dan ook zullen volgen. Het kan dus niet zo zijn dat andere zorgverzekeraars per se op de oude manier willen afrekenen. Van Rijn zegt dat dit zo is afgesproken in het overleg dat hij heeft met ActiZ en ZN.

SP: gaan verzekeraars tarieven dumpen?
Leijten, mild gestemd omdat ze de verandering op zich steunt, ziet toch nog wel een risico. Verzekeraars gaan per 2017 de wijkverpleging immers risicodragend uitvoeren. Dat betekent dat overschrijdingen voor rekening van de verzekeraar komen. Zullen die niet de tarieven gaan dumpen, vraagt Leijten zich af. Van Rijn komt in de resterende tijd niet meer toe aan een antwoord. Volgende week debatteert de Kamer verder in een voortgezet algemeen overleg.

Eén reactie

  • BJ

    Dat is toch wel weer typisch de politiek, eerst jaren roepen dat zorgorganisaties veel moeten leren van ondernemers en waarin MBA-geschoolde bestuurders de overhand hebben gekregen. Nu bang zijn voor het gedrag wat daardoor wordt gestimuleerd. Ik ken gelukkig alleen zorgprofessionals op alle niveaus die vanuit andere motieven voor het vak hebben gekozen en gaan voor het betekenisvol zijn voor mensen die deels van hen afhankelijk zijn. Geef hen de ruimte, laat de mensen met een zorgvraag bepalen wie hen passend helpt en waarin hun netwerk erbij hoort. Bovenal als de kwaliteit van de wijkverpleging goed is, dan maken hogere tarieven niet het verschil, dat doet het volume, wat exponentieel daalt. Dus beloon op kwaliteit.

Of registreer u om te kunnen reageren.