Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn beslist over uurtarief wijkverpleging

Er komt in 2017 één geïntegreerd uurtarief voor wijkverpleging. Dat zal staatssecretaris Martin van Rijn van VWS waarschijnlijk deze week bekendmaken in een brief aan de Tweede Kamer.
RijnMartinvan300vws.jpg
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. - Foto: VWS

Het ministerie van VWS heeft in mei bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijkverpleging met brancheorganisaties ActiZ en BTN, patiëntenorganisatie NPCF, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In het ‘Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2017’ is afgesproken dat er in 2019 een bekostigingsmodel komt op basis van zorgprofielen van cliënten. In 2017 wordt al één geïntegreerd uurtarief voor verpleging en verzorging ingevoerd ‘om de administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen terug te brengen en meer ruimte te bieden voor professioneel handelen’, aldus de tekst van het bestuurlijk akkoord. Het onderscheid tussen verpleging en verzorging komt daarmee te vervallen.

Maximale tarief verpleging is uitgangspunt
Volgens ingewijden zal het maximale tarief voor verpleging waarschijnlijk het uitgangspunt vormen voor het uurtarief. Zorgverzekeraars moeten voorkomen dat het budget voor wijkverpleging wordt overschreden. Zij zullen in onderhandelingen met zorgaanbieders het maximale tarief naar beneden bijstellen, afhankelijk van de doelgroepen die een zorgaanbieder bedient. Hoe zwaarder de doelgroepen, hoe hoger het tarief zal zijn omdat er dan meer verpleegkundige zorg nodig zal zijn. Verder zullen verzekeraars bij de zorginkoop letten op de prestaties die zorgaanbieders leveren. Dat doen ze nu overigens ook al. Ze kijken daarbij onder meer naar de kosten die zorgaanbieders per cliënt maken en hoe lang ze cliënten in zorg houden.

Gemiddeld uurtarief
In de afgelopen maanden zijn er ook andere plannen de revue gepasseerd over bekostiging van de wijkverpleging. Zo circuleerde er een plan om een gemiddeld uurtarief te baseren op historische kosten. Dit was voor zorgaanbieders echter onacceptabel omdat dit tarief veel te laag zou zijn. Zorgaanbieders hebben ingezet op een ‘gewogen gemiddeld transitietarief’ dat voor vijftig procent is gebaseerd op persoonlijke verzorging en voor vijftig procent op verpleging. ZN bracht weer een ander plan, namelijk één tarief met een bandbreedte.

 

Geen overschrijdingen
In de bestuurlijke afspraken zijn randvoorwaarden gepubliceerd. De nieuwe bekostiging mag niet leiden tot extra uitgaven. De invoering moet dus budgetneutraal zijn. Het beschikbare budget 2017 is bepalend bij de zorginkoop. Als dit wordt overschreden, dan ‘zal het budgettair kader worden gehandhaafd’. Wil de invoering van het geïntegreerde tarief slagen, dan is ‘gezond marktgedrag’ nodig, waarin zorgverzekeraars en zorgaanbieders ‘tot maatwerk’ komen. De NZa heeft daar regels voor opgesteld en zal de zorginkoop volgen.

 

Of registreer u om te kunnen reageren.