Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn maakt nieuwe regels tegen ‘vechtcontracten’ Wmo

De lang verwachte Algemene Maatregel van Bestuur voor de Wmo is af. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn van VWS maakt die een einde aan ‘vechtcontracten’ waarin gemeenten de Wmo onder de reële kostprijs aanbieden.
RijnMartinvan300vws.jpg
Martin van Rijn: gemeenten moeten reële kostprijs vaststellen. - Foto: VWS

‘We hebben te vaak gezien dat onverantwoord marktgedrag en vechtcontracten een race to the bottom veroorzaken. Medewerkers en cliënten plukken daar de zure vruchten van, omdat ze hun baan of vertrouwde hulp kwijtraken. Met deze nieuwe spelregels roepen we dat een halt toe. Gemeenten kunnen vechtcontracten hiermee buiten de deur houden. We willen zekerheid voor cliënten en medewerkers: goede zorg en een fatsoenlijk loon’, zegt Van Rijn in een nieuwsbericht op de website van VWS.

Fatsoenlijke kostprijs Wmo
De nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regelt dat wethouders een reële kostprijs moeten vaststellen voor verschillende vormen van Wmo hulp in hun gemeenten. Dan gaat het onder andere om huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding voor ouderen die dat nodig hebben. Die kostprijs moet gebaseerd zijn op een fatsoenlijk loon voor medewerkers, goede kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten. Gemeenten kunnen daarmee ook beter sturen op vernieuwing van de ondersteuning thuis, zoals het combineren van huishoudelijk hulp en begeleiding.

 

Afspraken Van Rijn, FNV, CNV en VNG
De AMvB vloeit voort uit de afspraken die Van Rijn op 4 december heeft gemaakt met de vakbonden FNV, CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gemaakt. Daarna volgde ellenlange onderhandelingen met de VNG en de sociale partners. De vakbonden en ActiZ wilden dat er in de AMvB een minimumtarief zou staan, maar de VNG wilde dat per se niet omdat dit ten koste van de beleidsvrijheid van gemeenten zou gaan. Van Rijn wilde ook geen reële kostprijs in de AMvB, omdat die volgens hem varieert per gemeente en per zorgaanbieder. De AMvB verplicht gemeenten tot een reële kostprijs. Dat geeft volgens Van Rijn voldoende zekerheid. Het kabinet legt de AMvB voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Vervolgens wordt de AMvB voorgelegd aan de Raad van State. De bedoeling is dat hij 1 januari 2017 van kracht wordt.

 

Dossier Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Lees meer.

Of registreer u om te kunnen reageren.