Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vitalis stelt cliëntstop in voor VGZ-verzekerden

Vitalis, een lokale zorgaanbieder van wijkverpleging in Eindhoven, stelt een cliëntenstop in voor verzekerden van VGZ, omdat de zorgverzekeraar niet wil betalen voor zorg die boven het zorgplafond gaat. ‘Door de zorgplafonds is er geen keuzevrijheid.’
wijkverpleging_SpringerFachmedien450.jpg
Foto: Springer Fachmedien

Vitalis heeft in 2015 meer cliënten geholpen dan de verzekeraars hadden ingeschat. Maar verzekeraars hebben die extra zorg niet betaald. Totaal is er voor vijf ton niet vergoed. Voor 2016 dreigt een herhaling van zetten met een nog groter tekort van 1,2 miljoen euro. ‘Dat is te veel om uit eigen vermogen te betalen’, zegt bestuursvoorzitter Erik-Jan Borgmeijer van Vitalis. De omzet van de wijkverpleging bedraagt ruim 6 miljoen euro.

Vrije keuze voor cliënten
Cliënten kiezen bewust voor Vitalis. Dat is volgens Borgmeijer de reden dat Vitalis meer mensen helpt dan zorgverzekeraars hadden verwacht. Vitalis is geen thuiszorgorganisatie die in een groot gebied thuiszorg levert. Vitalis geeft alleen wijkverpleging in zeven locaties in Eindhoven. In de appartementen is volledig scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Vitalis noemt de complexen ‘Ankerpunten’ in de wijk. Ook ouderen in de omgeving kunnen gebruikmaken van het aanbod dat onder meer bestaat uit een restaurant, dagactiviteiten, 24-uurszorgalarmering, kapsalon en huishoudelijke verzorging. ‘We zien een toenemende vraag van mensen die kiezen voor ons wijkconcept. We werken met vaste zorgteams, zodat mensen vertrouwde gezichten zien. Zo creëren we een veilige sfeer van aandacht en betrokkenheid. Dat is belangrijk voor onze doelgroep, vooral 85-plussers.’

CZ verhoogt plafond, VGZ niet
Met de verzekeraars is in oktober 2015 een zorgplafond voor 2016 afgesproken. Vitalis heeft bij de ondertekening al aangegeven dat dit onvoldoende was. In het contract staat dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder in overleg treden als de zorgaanbieder verwacht boven het plafond uit te komen. Volgens Borgmeijer is het probleem meerdere keren aangekaart, toen uit de cijfers van de tweede helft van 2015 de omvang van het probleem duidelijk werd. Met zorgverzekeraar CZ zijn aanvullende afspraken gemaakt, die voldoende zijn om nieuwe CZ-klanten te helpen. Maar zorgverzekeraar VGZ weigert het plafond te verhogen. Het marktaandeel van VGZ is zeventig procent. Volgens Borgmeijer dreigt een tekort van 1,2 miljoen euro als VGZ de zorg voor de extra klanten niet vergoed. ‘We nemen geen nieuwe VGZ-klanten meer aan en sturen ze, tot hun onvrede, door naar VGZ. De verzekeraar leidt die klanten naar concurrenten, die thuiszorg gaan leveren in onze locaties. Dat is een volstrekt onwenselijke situatie voor cliënten die voor ons kiezen. En ook voor ons, omdat dit ons wijkconcept onderuithaalt.’

Zorgplafond belemmert keuzevrijheid
De cliëntenraad van Vitalis heeft de problematiek in april aangekaart bij zorgverzekeraar VGZ. De raad maakt zich zorgen om de kwaliteit van zorg vanwege de tekorten op de wijkverpleging. Kees de Vaal, voorzitter van de cliëntenraad, wijst erop dat verzekerden volgens de Zorgverzekeringswet recht hebben op vrije keuze van een zorgaanbieder. ‘Door de zorgplafonds is er geen keuzevrijheid.’

 

VGZ: doorleverplicht Vitalis
VGZ maakt een inschatting van de zorgvraag op basis van voorgaande jaren en demografische ontwikkelingen, schrijft de verzekeraar in antwoord op de zorgen van de cliëntenraad. Op basis daarvan stelt VGZ een ‘zorgkostenplafond’ af. Extra groei is volgens de brief beperkt mogelijk en hangt mede af van de wijze waarop zinnige en betaalbare zorg wordt verleend. In een telefonische toelichting zegt een VGZ-woordvoerder dat de casus in Eindhoven geen zwart-wit verhaal is. ‘Bij het wijkconcept is de zorg gekoppeld aan wonen. Is daar sprake van gedwongen winkelnering? Voor ons is het lastig om in dit soort gevallen de ontwikkeling van de zorgvraag in te schatten. We hebben nu afgesproken die maandelijks te volgen. We hebben Vitalis een nieuw aanbod gedaan, maar dat is nog niet geaccepteerd. Duidelijk is wel dat Vitalis nieuwe klanten gewoon in zorg moet nemen, want in het contract is doorleverplicht afgesproken. Van een cliëntenstop kan geen sprake zijn. Het verschuiven van budget van de ene aanbieder naar de andere kan niet schoksgewijs gebeuren. Andere aanbieders rekenen op het afgesproken bedrag.’

 

Eén reactie

  • Dorien13

    Indien sprake is van een combinatie van wonen en zorg, in hoeverre zijn de cliënten dan eigenlijk niet Wlz indiceerbaar of gaat het zuiver om mensen met somatische problematiek? Speelt hier ook niet de er een eigen bijdrage aan het CAK betaald moet worden in de Wlz en niet in de Zvw? En, zoals eerder aangegeven, speelt hier niet dat het aantal uren zorg dat geleverd kan worden in de Zvw hoger is, dan in de Wlz? Want er is toch eigenlijk sprake van groepswonen? Toch maar een omslagpunt inbouwen?

    Dorien Kloosterman

Of registreer u om te kunnen reageren.