Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgboeren zwaar onder druk

Respijtzorg, dagbesteding of kleinschalige woonzorg op de zorgboerderij wordt steeds populairder onder cliënten. Desondanks wordt het voor zorgboeren alleen maar moeilijker om overeind te blijven. ‘De administratieve lasten zijn te hoog en de opbrengsten te laag.’
zorgboerFotolia400.jpg

Zorgboeren worden momenteel geconfronteerd met een waslijst aan knelpunten. Vice-voorzitter Arjan Monteny van Federatie Landbouw en Zorg legt uit. ‘De meeste problemen zijn na de transitie ontstaan binnen de Wmo. Zo komen er van oudsher veel mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) naar de zorgboerderij. Sinds de overheveling van begeleiding en ondersteuning naar gemeenten is het duidelijk dat veel gemeenten een actief ontmoedigingsbeleid voor pgb’s voeren. Je krijgt gewoonweg vaak geen indicatie voor een pgb tijdens het keukentafelgesprek.’

Zorg in natura
Niet alleen wordt de pgb-route voor begeleiding en ondersteuning door veel gemeenten afgesneden, ook via ‘zorg in natura’ kun je lang niet in alle gemeenten bij de zorgboer terecht. 'We zien dat mensen heel graag bij ons willen komen voor respijtzorg. Maar de gemeente biedt slechts de keuze uit een handvol gecontracteerde aanbieders en dat zijn dan vooral reguliere aanbieders. Terwijl mensen juist zoveel baat hebben van die kleine behandelgroep in een landelijke setting. Of het nu om dementiezorg, ggz of gehandicaptenzorg gaat.’

Betalingsverkeer
Zelfs al komen cliënten wél via gemeenten binnen, dan nog ondervinden de zorgboerderijen problemen. ‘De administratieve lasten zijn sinds de 2015 met gemak verdubbeld als het niet meer is’, zegt Monteny. ‘Sommige gemeenten zijn wel aangesloten op VECOZO voor declaratieverkeer, andere niet. De ene rekent per maand af en bij de ander zit je soms langer dan een half jaar op de centen te wachten. Dit alles gebeurt dan voor almaar lagere tarieven. En de cliëntenpopulatie zelf wordt alleen maar zwaarder. Dat komt omdat de toegang tot de Wlz strenger geworden is. Dit alles bij elkaar maakt het momenteel heel moeilijk om onze zorg, die door iedereen gewaardeerd wordt, overeind te houden.’

Noodklok
De Federatie Landbouw en Zorg heeft goede contacten bij het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘Daar wordt ons signaal ook wel gehoord. Maar dat is wat anders dan dat individuele gemeenten er ook echt wat aan doen. Daarom luiden we nu de noodklok, want als dit zo nog lang door gaat verliezen we heel veel mooi zorgaanbod.’

Dossier Transitie Langdurige Zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Gerelateerde tags

2 reacties

 • mirthe

  De staatsruif AWBZ dreigde volledig uit de hand te lopen, maar ja door het aardgas konden we ons dat allemaal permitteren. Geen enkel ander land kent deze voorziening, daar geldt nog de onderhoudsplicht volgens het BW bv in Belgie dragen de kinderen financieel bij t.b.v. hun ouders in het bejaardentehuis en blijft het vermogen niet buiten schot.
  De gegoede klasse had alle belang bij het optuigen van de AWBZ., maar ja het aardgas raakt op.

 • Balletje

  Thuiszorgorganisaties gaan failliet, huishoudelijke zorg fors gekort, GGZ cliënten is geen plek meer voor, Zorgboeren hebben het erg zwaar, PGB een puinhoop, gemeenten houden op WMO miljoenen over.

  Het doel van de transitie AWBZ naar WMO/Wlz was de zorg dichter bij de klant organiseren. Gemeenten hebben enorme organisaties opgetuigd om ervoor te zorgen dat alles exact volgens de eigen opgestelde regeltjes verloopt en er geen euro te veel wordt uitgegeven. Gevolg: gigantisch hoge organisatiekosten (ruim 10 keer zo hoog als in de AWBZ), veel ontevreden klanten, organisaties die failliet gaan, toename zorgfraude en macro economisch veel hogere uitgaven.
  Vraagje: was die AWBZ zo gek nog niet??

Of registreer u om te kunnen reageren.