Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rechter schorst voorzitter toezicht Gelderhorst

De Ondernemingskamer schorst de voorzitter van de raad van toezicht voor de duur van het geding en stelt een tijdelijk voorzitter aan. De huidige bestuurder krijgt een tijdelijk bestuurder naast zich. Hiermee hoopt de Ondernemingskamer de impasse bij De Gelderhorst te doorbreken.
Gelderhorst.foto Gelderhorst.JPG

Onlangs deed de Ondernemingskamer uitspraak.

Bestuur en toezicht
De nieuwe top van het woon- en zorgcentrum voor oudere doven in Ede moet de rust terugbrengen en de organisatie vlot trekken. Tijdelijk bestuurder Charlotte Insinger krijgt zelfstandige bestuursbevoegdheid en heeft een beslissende stem. Tijdelijk voorzitter raad van toezicht Jacqueline Rijsdijk heeft een beslissende stem binnen de raad van toezicht. Deze bestaat na schorsing van de voorzitter nog uit twee leden. Twee andere leden waren reeds uit eigen beweging opgestapt.        

Crisis bij De Gelderhorst
De crisis bij De Gelderhorst sleept zich al zeker een jaar voort. Op 5 november 2015 zegden de ondernemingsraad, cliëntenraad en het managementteam het vertrouwen op in de raad van toezicht. Zij voelen zich gepasseerd door de raad van toezicht bij belangrijke beslissingen, zoals het werven van een nieuwe toezichthouder. De medezeggenschapsraden verwijten Jan Willem Buyser, de voorzitter van de raad van toezicht, zijn macht te misbruiken en beslissingen door te drukken. De raad van toezicht weigert de vastgoedplannen van bestuurder Jan Tempelaar goed te keuren.

Vastgoedplannen
Volgens Buyser zijn de plannen om 35 woningen voor oudere doven te bouwen desastreus voor de organisatie en leiden ze in hun huidige vorm tot een structureel verlies van tweehonderdduizend euro per jaar. De verhouding tussen Buyser en Tempelaar is dusdanig verstoord dat zij al maandenlang niet meer met elkaar praten. De raad van toezicht brengt de zaak in juni voor Ondernemingsrechter en eist onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Gelderhorst vanaf oktober 2014. Tevens moet er 'onmiddellijk' een extra bestuurder worden aangesteld met vergaande bevoegdheden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg voegt zich in de zaak en eist ook een enquête.   

Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer stelt een extra bestuurder aan met beslissingsbevoegdheid maar schorst tevens de huidige voorzitter van de raad van toezicht. Tempelaar mag aanblijven omdat hij een langdurige historie heeft bij de Gelderhorst en veel draagvlak heeft bij bewoners en personeel. Bestuurlijke versterking is naar het oordeel van de rechter nodig, gelet op zijn optreden in het vastgoeddossier en in het geschil tussen raad van toezicht en medezeggenschapsorganen. Buyser moet, vooralsnog tijdelijk, het veld ruimen. Dit vanwege het collectieve wantrouwen dat er tegen hem bestaat. De Ondernemingskamer zegt geen uitspraak te willen doen over de schuldvraag en voorbij te willen gaan aan verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen op de voorzitter van raad van toezicht. De mogelijkheid tot een onderzoek naar de crisis bij de Gelderhorst wordt aangehouden. De Inspectie wordt niet ontvankelijk geacht omdat zij niet bevoegd is een dergelijk verzoek te doen. Bovendien heeft zij eigen middelen om bij instellingen in te grijpen.

OR en CR
Woordvoerder Dick Karssen van de ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR) reageert verheugd op de uitspraak: ‘Hiermee hebben de rechters in wijsheid een opening geboden om uit de crisis te raken. Wij hebben er groot vertrouwen in dat we er samen met de nieuwe, tijdelijk aangestelde bestuurder en nieuwe, tijdelijk aangestelde, voorzitter van de raad van toezicht uitkomen.' Karssen hoopt dat een onderzoek er niet meer van komt. 'Er is nog geen onderzoeker aangesteld en het is maar de vraag of dat nodig is, als de rust weerkeert. Ik verwacht dat de organisatie beter de 45.000 euro kan besparen die dat moet gaan kosten: er is al zoveel geld vermorst.’ 

Bestuurder Tempelaar is niet bereikbaar voor commentaar en de geschorste voorzitter raad van toezicht Buyser zegt gezien de huidige situatie niet te kunnen en willen reageren. 

Of registreer u om te kunnen reageren.