Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VGZ verhoogt budget wijkverpleging voor 2016

VGZ gaat bijna 250 aanbieders van wijkverpleging een verhoging van het budgetplafond aanbieden. Het gaat om instellingen die ten minste 5 procent over het plafond heen gaan.
Blij geld - Fotolia - 400.jpg
Foto: Fotolia.

Uit een analyse die de zorgverzekeraar heeft gedaan, is gebleken dat de zorgvraag in bepaalde regio’s in Nederland groter is dan verwacht. Als redenen daarvoor noemt VGZ de hervormingen in de langdurige zorg, de extramuralisering en de vergrijzing. Om ervoor te zorgen dat alle cliënten die bij VGZ zijn verzekerd toch de zorg krijgen die nodig is, gaat de verzekeraar nieuwe afspraken maken met aanbieders die over het budget heengaan. Daarbij worden tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt, zegt VGZ.

Voorwaarden verhoging budget
Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden, meldt VGZ. Zo moet er sprake zijn van een overschrijding van ten minste 5 procent en moet er in vergelijking met 2015 een ‘aanzienlijke’ stijging van het aantal cliënten zijn. Ook moeten de aanbieders kunnen bewijzen dat ze doelmatig te werk zijn gegaan en het aantal uren zorg per cliënt gelijk hebben gehouden of hebben weten te verlagen en bovendien minder kosten per cliënt hebben gerealiseerd. Bovendien zal VGZ de situatie bij elke zorgaanbieder afzonderlijk beoordelen.

Brandbrief ActiZ
De afgelopen tijd werd duidelijk dat veel aanbieders van wijkverpleging meer zorg boden dan volgens het budgetplafond is toegestaan. Instellingen gaven aan dat ze daardoor extra kosten maken die buiten de vergoeding van verzekeraars vallen. Actiz stuurde hier eerder deze week een brandbrief over aan minister Schippers.

Dossier Thuiszorg Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg. De artikelen gaan over verpleging en verzorging bij cliënten thuis en huishoudelijke hulp op indicatie, vaak in combinatie met de zorghervorming. Lees meer >>

Dossier Zorginkoop Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier Zorginkoop. Lees meer >>

Of registreer u om te kunnen reageren.