Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Transparantie over prijzen ziekenhuizen is zinloos’

Meer transparantie over de tarieven in de ziekenhuizen gaat het zorgstelsel niet beter maken. Integendeel, het ondermijnt juist scherpe zorginkoop, vindt gezondheidseconoom Erik Schut.
ErikSchut_450.jpg
Gezondheidseconoom Erik Schut: 'Als ik bij Apple een pc koop, ben ik ook niet geïnteresseerd in de kosten van het hele productieproces en de tarieven van alle losse onderdelen.' - Foto: iBMG

Tarieven tussen ziekenhuizen verschillen. Dat bleek onlangs uit publicaties van zorgverzekeraar CZ en de Independer. De Open State Foundation probeert al jaren meer openheid te krijgen over tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit noemde begin augustus meer openheid over tarieven een stap vooruit. En minister Edith Schippers stelde in antwoorden op Kamervragen dat ze geen prijsopdrijvend effect verwacht van openheid, want in andere branches zou meer transparantie juist tot lagere prijzen hebben geleid.

Inkoopprijzen nooit openbaar
Gezondheidseconoom Erik Schut denkt niet dat openheid over de ziekenhuistarieven erg zinvol is. Hij wijst erop dat de zorgverzekeraar namens zijn verzekerden onderhandelt over de prijzen van ziekenhuiszorg. Inkoopprijzen worden op geen enkele markt openbaar gemaakt, omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven ondermijnt. ‘Als ik bij Apple een pc koop, ben ik ook niet geïnteresseerd in de kosten van het hele productieproces en de tarieven van alle losse onderdelen. Het gaat mij om de eindprijs. Net zo ben ik voor de zorg vooral geïnteresseerd in de eindprijs, en dat is de zorgpremie. Wanneer mijn zorgverzekeraar niet scherp inkoopt, gaat de premie omhoog en kan ik overstappen naar een andere verzekeraar. Zorgverzekeraars spreken met ziekenhuizen een plafond af voor de zorguitgaven. Dat ziekenhuizen dan intern verschillende tarieven hanteren om de begroting rond te rekenen, dat vind ik niet zo interessant.’

Transparantie ondermijnt scherpe zorginkoop
Voor een goede werking van het zorgstelsel moeten zorgverzekeraars namens hun verzekerden scherp kunnen inkopen. Meer prijstransparantie ondermijnt volgens Schut de onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Elke verzekeraar probeert in de zorginkoop een lagere inkoopprijs te bedingen dan zijn concurrenten. Wanneer die prijzen openbaar worden, heeft een verzekeraar hooguit één jaar concurrentievoordeel.

Maximum eigen bijdrage
Dat burgers meer openheid over de prijzen willen omdat ze een deel van de ziekenhuiskosten uit eigen zak moeten betalen, kan Schut zich echter wel goed voorstellen. Hij ziet een andere oplossing: een wettelijk maximum eigen bijdrage per ziekenhuisbehandeling vaststellen. Dan hoeven verzekerden zich niet meer te bekommeren over de prijzen die ziekenhuizen en verzekeraars hebben afgesproken.

Verzekerde wil kwaliteit vergelijken, niet prijs
Schut kan zich namelijk niet voorstellen dat patiënten zich als ‘shoppende cliënten’ zouden willen gedragen. ‘Denk je echt dat iemand die een heupoperatie wil ondergaan eerst de prijzen van de ziekenhuizen in de regio zou willen vergelijken? Dat patiënten de keuze voor een ziekenhuis willen bepalen op basis van kwaliteit, dat kan ik me voorstellen. Maar wat schieten we ermee op als burgers de prijzen weten van alle 4.400 dbc’s? Daar worden ze niet echt veel wijzer van, want dat is veel te gecompliceerd.’

Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop. Bekijk het dossier.

 

Eén reactie

  • Petra

    Uit een RADAR uitzending is al gebleken dat de marktwerking heeft geleid tot veel zinloze handelingen. Hoe weet je dit als leek? Dat weet je niet. Vandaar dat de marktwerking uit zorg moet met het Nationaal Zorgfonds. Geen eigen risico meer, geen perverse prikkels tot onnodige handelingen om de kassa te laten rinkelen, geen overstapcircus, geen absurd dure reclamespotjes enz.
    Laat uw steunbetuiging achter op www.nationaalzorgfonds.nl (nu al meer dan 140.000!)

Of registreer u om te kunnen reageren.