Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Verzekeraars moeten tarieven openbaar maken’

De zorgverzekeraars zijn aan zet bij het transparant maken van ziekenhuistarieven. Dat zegt marktmeester ACM.
geld.fotolia.jpg
Foto: Fotolia

De ACM doelt op de tarieven tot aan de eigen risicogrens. 

Zorginkoop
ACM denkt dat de jaarlijkse zorginkooponderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars worden verstoord als de ziekenhuizen zelf de tarieven openbaar maken. 'Het is de bedoeling dat ziekenhuizen in de verschillende regio’s met elkaar concurreren om patiënten te bedienen, niet alleen op kwaliteit en service, maar ook op prijs. Stel nu dat een ziekenhuis op een strategisch moment zijn tarieven openbaar maakt, als andere ziekenhuizen nog in onderhandeling zijn. Dan wordt het voor alle ziekenhuizen eenvoudiger om hun tarieven hoog te houden.'

Ziekenhuistarieven
De verzekeraar heeft contracten met de verschillende ziekenhuizen en brengt via het eigen risico de ziekenhuistarieven direct in rekening aan de verzekerde. Daarom kan een zorgverzekeraar zijn verzekerden het best adviseren over de actuele ziekenhuistarieven en de gevolgen voor het eigen risico. Dat kan bijvoorbeeld via de website, een speciaal portal voor patiënten of via de telefoon.

Of registreer u om te kunnen reageren.