Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Onverklaarbare’ stijging gebruik wijkverpleging

Iedere maand maken gemiddeld 271 duizend mensen gebruik van wijkverpleging. Dit aantal klanten laat een stijgende lijn zien. Waardoor de stijging wordt veroorzaakt is niet direct te verklaren.
groeifotolia400.jpg
Foto: Fotolia400

De website Zorgprisma Publiek van Vektis biedt sinds vorige week de meest recente informatie over wijkverpleging. Het zijn cijfers gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015 en begin 2016. In de grafiek is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar:

In 2015 komen er iedere maand gemiddeld ruim 22 duizend nieuwe gebruikers in de wijkverpleging bij. In 2016 zijn dit er tot en met september gemiddeld 20 duizend. Een woordvoerder van Vektis zegt hierover: ‘Het klopt inderdaad dat hier gemiddeld gezien een stijgende lijn zichtbaar is over 2015 en 2016. Je ziet echter wel veel schommelingen rond de lijn. Wij hebben hier geen verklaring voor. Wij zijn daarom erg terughoudend in het verbinden van een conclusie aan het verloop van deze lijn.’

Totaal
In totaal maakten 512 duizend mensen in 2015 gebruik van wijkverpleging. Hiervan ontvangen bijna 318 duizend mensen zowel persoonlijke verzorging als verpleging. Ruim 74 duizend mensen krijgen alleen persoonlijke verzorging en bijna 67 duizend mensen krijgen alleen verpleging. Van de overige 53 duizend mensen is onbekend of het om persoonlijke verzorging en/of verpleging gaat.

Kosten
In 2015 zijn de gemiddelde kosten van wijkverpleging 6 duizend euro per cliënt. Vrouwen hebben gemiddeld bijna 6.400 euro kosten aan wijkverpleging en mannen bijna 5.500 euro. Van de mensen met wijkverpleging gaat 10,3 procent daarna binnen een jaar naar het verpleeg- of verzorgingshuis. Ruim 22 procent van de mensen met wijkverpleging overlijdt binnen een jaar. In Sittard-Geleen, Vlagtwedde en Stadskanaal is het gebruik van wijkverpleging het hoogst. In deze gemeenten ontvangt ruim 5 procent van de bevolking wijkverpleging.

Dossier Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Gerelateerde tags

8 reacties

 • HuibHezemans.nl

  Het zou Zorgvisie sieren als ze boven dergelijke klakkeloos gekopieerde persberichten tenminste een adequate inleiding zouden plaatsen. Maar liever ook zelf aanvullend onderzoek, wederhoor, conclusies, duiding weergeven. Wat is de reden van dit gebrek aan journalistieke ambitie: betreffen het sponsored items, is er gebrek aan redacteuren, zijn het betrouwbaar geachte bronnen? Voor would-be sector-journalistiek via een internetmagazine hoef ik geen papieren! facturen te ontvangen.

 • Johan de jong

  Het stijgen van de omzet Wijkverpleging is WEL verklaarbaar hoor. Even goed je stukken lezen. De Verzorgingshuizen gaan dicht, de |Ziekenhuizen sturen op ligdagen reductie, de gemiddelde leeftijd van de thuiswonende ouderen stijgt. Dus de Kop van dit artikel is Koren op de Molen van de Zorgverzekeraars om de budetten nog verder te verlagen. Shit dus!!

 • Dianen

  Ik lees hierboven al een aantal oorzaken voor de stijging van wijkverpleging, ik mis nog het verdwijnen van verzorgingshuizen en de afbouw van intramurale verpleeghuiscapaciteit.

 • Joanna Maria

  Zijn we vergeten dat we per 01-01-2015 als wijkverpleegkundige zijn gaan indiceren, ook dat moet betaald worden en geregistreerd worden, 53 duizend mensen onbekend, gek he, als we alleen daar komen om te indiceren, voor 2015 indiceerde de CIZ voor de zorg verzekering, weten we daar de kosten nog van? interessant om uit te zoeken voor U en deze af te zetten tegen de kosten voor de wijkverpleging van nu, wij worden er een beetje moe van om alleen maar te horen hoe duur we zijn, jullie moeten wel met een eerlijk verhaal komen. Joanna

 • ABloem

  Uit persoonlijke ervaring: vorig jaar zijn in mijn woonomgeving alle professionele casemanagers ontslagen en alle cliënten met dementie zijn overgedragen aan de wijkverpleging. Dit is vast in meer regio's het geval.

 • Clari

  Mogelijk maken naast ouderen ook andere groepen meer gebruik van de wijkverpleging. Mensen zijn erg snel na een operatie weer in de thuissituatie waar dan hulp van de wijkverpleging gewenst is.Ik zou heel graag een wat breder beeld terug willen zien. Als je inzet op een zo kort mogelijk verblijf in een ziekenhuis moet je vervolgens niet vreemd opkijken indien de wijkzorg toeneemt.

 • rvandassen

  Toch wel bijzonder dat dit soort artikelen gelanceerd kunnen worden. Het gaat mij iets te ver om wel te constateren dat kosten stijgen en dan niet weten waardoor. Dit is toch niet uit te leggen terwijl iedereen dagelijks wordt geconfronteerd en signaleert over de toenemende administratieve druk. Hierdoor mag je iets meer nuance verwachten en dat er juist meer inzicht is waardoor de stijging wel verklaard kan worden.

 • Miriamw

  Gelukkig geen verregaande conclusies. Jammer dat het dan toch gepubliceerd is, de zorg verdient een positieve blik in tijden waarin de € regeert.
  Nederland heeft nu eenmaal meer ouderen en waar we in meerdere of mindere mate zorg verlenen. Is het niet intramuraal dan in de wijken.

Of registreer u om te kunnen reageren.