Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Zorgkantoor onredelijk bij zorginkoop 2017’

29 procent van de aanbieders van langdurige zorg vindt dat het zorgkantoor onredelijke eisen hanteert bij de inkoop van langdurige zorg voor 2017. De meest genoemde onredelijke eis is dat het zorgkantoor wil dat de zorgaanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen. Daarnaast vinden zorgorganisaties dat het zorgkantoor onredelijke tariefkortingen hanteert en dat het zorgkantoor eenzijdig beslist over bijstelling van de productieafspraken.
Petra van Dam_450.jpg
Foto: Petra van Dam, bestuurder van Amsta en bestuurslid van ActiZ

De uitkomsten over de zorginkoop zijn afkomstig uit de enquête ‘Zorgcontractering Wlz 2017’, van brancheorganisatie ActiZ. In totaal hebben 158 respondenten de vragenlijst ingevuld, waaronder ook de zorgkantoren zelf. Uit de enquête blijkt dat het inkoopbeleid in 2017 op diverse punten is gewijzigd ten opzichte van 2016. Er zijn verbeteringen ingevoerd waardoor er meer ruimte is voor dialoog tussen zorgorganisatie en zorginkoper en de keuzevrijheid voor de cliënt is gestegen. De belangrijkste verslechtering is echter dat overproductie nauwelijks wordt vergoed. Dat is zorg die in 2016 is verleend maar nog steeds niet is vergoed. De totale overproductie van de respondenten bedraagt ruim 8 miljoen euro. Geëxtrapoleerd naar alle leden van ActiZ komt dit in totaal uit op ruim 18,5 miljoen euro aan overproductie. De vraag is in hoeverre dit in de nacalculatie nog wordt gerepareerd.

Hoog zzp
Een meerderheid van de respondenten (64 procent) verwacht een toename van het aantal urgent wachtenden voor een opnameplaats. Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen 50 procent van de respondenten een toename voorzag. 32 procent van de zorgorganisaties heeft bovendien geen afspraken kunnen maken over verblijfscliënten met een hoog zzp, voor wie eerder geen zzp met behandeling werd ingekocht. Het merendeel geeft aan dat er niet over is gesproken met het zorgkantoor, omdat het zorgkantoor weigert over individuele behandelingen te spreken.

Tarieven
Bernadet Naber van ActiZ laat weten: ‘Wat ActiZ betreft is het tijd voor verandering: zorgkantoren moeten voldoende zorg inkopen voor de geldende tarieven, zonder belemmerende eisen en spelregels. Het geld dat er is, moet zoveel mogelijk besteed worden aan zorgmedewerkers die liefdevolle zorg en aandacht geven aan verpleeghuisbewoners en niet aan administratie en juristen. De politiek, zorgkantoren, eigenlijk iedereen is het over het laatste eens. Daarom is onze oproep: zet mooie woorden om in echte daden.’

Petra van Dam
Petra van Dam, bestuurder van Amsta en bestuurslid van ActiZ: Als we geen antwoord hebben op de vraag wat de jaarlijkse inkoopcyclus oplevert voor mevrouw Jansen die in het verpleeghuis in Emmen woont, dan moet het anders. Het kán ook anders. We willen reële tarieven en dat cliënten in plaats van zorgkantoren - samen met hun naasten - de regie krijgen over welke zorg zij krijgen en van wie. En we willen dat zij kunnen aangeven of de geleverde zorg ook voldoet aan hun wensen. Uiteraard blijft de IGZ toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de veiligheid.'

Dossier Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • HuibHezemans.nl

    Zolang alle zorg als 'liefdevol' wordt geframed, bureaucratie als overbodig (hoe worden eigenlijk salarissen uitbetaald?) en de politiek haar kerntaak niet durft waar te maken (keuzes maken namens en verklaren aan de burger), blijven we om de hete brij heen draaien.

  • Het Kan Beter!

    Zorgkantoren in Nederland beheren veel ZORGgeld! In feite een schandalig orgaan welke gelinieerd zijn aan grote zorgverzekeraars in Nederland. Dat noemen ze onafhankelijk! De zorgkantoren laten zorgaanbieders zweten door een papierentijger los te laten bij de zorgaanbieders. Deze moeten heel veel teksten produceren, dan volgt hieruit of een zorginstelling wel voldoende kwaliteit in de zorg kan leveren. Beter is een ander orgaan. Beter is om zorgaanbieders op te delen in A, B, C categorieën omdat er verschillen bestaan in zorg en accommodaties. Andere type prijskortingen zijn overbodig. Het is alleen mensenwerk werk wat juist de continuïteit van zorginstellingen belemmerd en bedriegt. Weg met de smerige handjes en achterbakse monopolie van zorgverzekeraars. Nog meer als zorgverzekeraars die naast zorg- ook materiele verzekeringen aanbieden Nog steeds door de politiek geaccepteerd!

Of registreer u om te kunnen reageren.