Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Miljoenen extra nodig voor noodbedden voor ouderen

Er zijn tientallen miljoenen euro’s extra nodig voor het groeiende aantal kwetsbare ouderen dat het thuis even niet meer redt. Zorgverzekeraars kopen in 2017 echter minder eerstelijnsverblijf (ELV) in dan in 2016, constateert Jacqueline Joppe, vice-voorzitter ActiZ.
Oudere-ziekenhuis-iStock-508696990-450.jpg
Foto: iStock

Het beroep op eerstelijnsverblijf (ELV) is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2015 waren er 25.629 mensen die een beroep deden op ELV, in 2016 naar schatting 30.000. Het kabinet schat de uitgaven elk jaar te laag in. De raming bedroeg in 2015 96 miljoen euro, maar in werkelijkheid werd 183 miljoen euro uitgegeven. Dat bedrag werd meegenomen voor de begroting 2016, maar ook dat was niet genoeg. Volgens een inschatting in september 2016 zou er over dat hele jaar 243 miljoen euro worden uitgegeven. De NZa onderzoekt momenteel wat de werkelijke uitgaven waren in 2016.

‘Schrijnend tekort ELV’
Ook dit jaar zullen er weer tientallen miljoenen euro’s extra nodig zijn voor ELV, schat ActiZ in. Zorgaanbieders verwachten dat de groei naar ELV doorzet, omdat het aantal thuiswonende tachtigplussers sterk stijgt. Over tien jaar zal hun aantal zijn verdubbeld, is de verwachting. Tot verrassing van zorgaanbieders kopen zorgverzekeraars in 2017 echter minder ELV in dan in 2016. Dat leidt tot opstoppingen in ziekenhuizen. ‘Het is vaak ontzettend moeilijk om een ELV-plek te vinden voor ouderen’, zegt Jacqueline Joppe, vice-voorzitter ActiZ en voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Elde in Noord-Brabant. ‘Het is schrijnend, dat tekort aan noodopvang. Wij vangen ouderen op uit de Bommelerwaard, 50 kilometer hiervandaan. De meeste ouderen blijven maar enkele weken bij ons. Bij binnenkomst krijgen ze meteen te horen dat hun verblijf tijdelijk is en we werken aan een terugkeer naar huis. Ze verblijven op een speciale afdeling, waar een wijkteam de verpleging doet.’

ELV-tarieven niet kostendekkend
Harde cijfers heeft ActiZ nog niet. Wel krijgt de brancheorganisatie veel telefoontjes van bezorgde leden die verwachten niet uit te komen met het budgetplafond. Ook klagen zorgaanbieders over de tarieven. Onder verzekeraars is grote variatie in de tarieven. Sommige bieden 150 euro, andere 125 euro per dag. ‘Dat is niet kostendekkend bij ouderen met wat complexere aandoeningen’, verklaart een woordvoerder van ActiZ. ‘Als inzet van behandelaren nodig is, dan kom je daar niet mee uit. Verder horen we dat verzekeraars drukken op ligduur.’

Verstopping in ziekenhuizen
De ELV-problematiek is niet nieuw. De stijging van ELV hangt samen met het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen en verzorgingshuizen te sluiten. Bij acute problemen thuis belanden kwetsbare ouderen vaak op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Die trokken een jaar geleden al aan de bel. De Tweede Kamer debatteerde er in februari over. Meer ELV inkopen lijkt een belangrijke oplossing om de druk op ziekenhuizen te verminderen. Bovendien is het beter voor ouderen, omdat ze bij een verblijf in het ziekenhuis risico lopen op infecties en andere aandoeningen. En het is ook nog eens goedkoper, want een ziekenhuisbed kost gemiddeld 700 euro per dag tegen 150-200 euro per dag voor een ELV-bed. ‘Verzekeraars moeten het budget met de patiënten mee laten verhuizen van het ziekenhuis naar ELV’, zegt Guus van Montfort, voorzitter van ActiZ. ‘Maar die substitutie gebeurt niet, omdat ziekenhuizen zeggen dat ze dat geld weer nodig hebben voor andere patiënten. Er moet dus macro meer geld bij.’

Eén reactie

  • Pip

    "Ze verblijven op een speciale afdeling waar een wijkteam de verpleging doet"
    Mag ik vragen wat de meerwaarde is van deze vorm van zorg boven de zorg thuis waar een wijkteam de verpleging doet? Of is er toch ook een deel ongeplande zorg bij ?

Of registreer u om te kunnen reageren.