Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CPB: 2,1 miljard euro voor verpleeghuizen

Het Centraal Planbureau (CPB) komt tot een hogere raming dan de NZa over het extra geld voor verpleeghuizen. Maar of verpleeghuizen ook echt 2,1 miljard euro krijgen is nog onzeker.
Geld_Fotolia_57683494_450.jpg

De verpleeghuizen krijgen er extra geld bij, maar hoeveel ze precies wanneer krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Het Centraal Planbureau (CPB) komt met 2,1 miljoen euro op een hogere schatting uit dan de NZa. Die schatte de extra kosten in de impactanalyse onlangs op 1,3 miljard euro. Het CPB gaat er bij zijn berekeningen vanuit dat er meer verpleeghuisbewoners zijn. Dat leidt tot 300 miljoen euro hogere kosten dan de NZa. Daarnaast zijn er nog twee factoren die tot een hogere schatting leiden: meer overhead en een aanzuigende werking. De schatting is dat er op termijn circa 40.000 extra verpleegkundigen zullen werken in de ouderenzorg. Dit zal volgens het CPB leiden tot een toename van de indirecte uitgaven aan personeel. Daarnaast denkt het CPB dat er een aanzuigende werking zal zijn. Meer kwetsbare ouderen zullen hun indicatie voor verpleeghuiszorg verzilveren als de kwaliteit verbetert. Deze twee effecten raamt het CPB op 500 miljoen euro extra vergeleken met de NZa. Zo komt het CPB uiteindelijk uit op 800 miljoen euro meer dan de NZa.

Minder dan 2,1 miljard euro?

Maar of verpleeghuizen ook echt 2,1 miljard euro krijgen, dat valt nog te bezien. Van Rijn zegt daarover in zijn brief aan de Tweede Kamer: ‘Het niet volledig meenemen van deze factoren kan leiden tot een andere doorrekening dan die van het CPB.’ Ook minister Dijsselbloem houdt in zijn brief over de voorjaarsnota aan de Kamer een slag om de arm: ‘Omdat de omvang van het bedrag en de fasering nog niet duidelijk zijn, komt het kabinet hier de komende tijd op terug.’

Of registreer u om te kunnen reageren.