Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Faillissement leidt tot lastig jaar voor TSN

Een kleine plus voor TSN Woonzorg, maar verlies voor Verzorging & Verpleging. Zorgaanbieder TSN probeert op te krabbelen na het faillissement. De resultaten van beide organisaties leiden echter tot continuïteitsrisico’s.
tsn400.jpg

Na het faillissement in maart 2016 werd TSN opgesplitst in twee verschillende organisaties: TSN Woonzorg en TSN Verzorging & Verpleging. Van beide onderdelen is onlangs een jaarrekening gedeponeerd. Daaruit blijkt dat TSN Woonzorg in 2016 een positief resultaat heeft behaald van 169 duizend euro, op een omzet van 15,4 miljoen. Een jaar eerder behaalde de organisatie een negatief resultaat van 281 duizend euro, op een omzet van 9,6 miljoen. Het verbeterde resultaat heeft effect op het eigen vermogen van TSN Woonzorg: bedroeg dit in 2015 nog -3,1 miljoen euro, in 2016 steeg het iets, naar – 2,9 miljoen euro.

Resultaten TSN Verzorging & Verpleging
De financiële situatie van TSN Verzorging & Verpleging is minder rooskleurig. Dit onderdeel van TSN behaalde in 2016 een negatief resultaat van 6,6 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder nog een plus van 615 duizend euro werd geschreven. De omzet is wel toegenomen: van 41,4 miljoen naar 52,7 miljoen. Het eigen vermogen daalde in 2016 van -4,7 miljoen euro naar -11,4 miljoen.

Effect faillissement
Het bestuur schrijft in het jaarverslag over een jaar dat in het teken stond van veel veranderingen, ‘die op middellange termijn een positief effect op de bedrijfsvoering zullen hebben, maar financieel op de korte termijn nog niet in positieve zin zichtbaar zijn.’ Dat het resultaat nog niet positief is, en in het geval van Verzorging & Verpleging sterk is gedaald, is volgens de organisatie een gevolg van het faillissement. Naar aanleiding daarvan daalde de productiviteit van TSN, steeg het ziekteverzuim, werden er meer uitzendkrachten en interim-medewerkers ingehuurd en was er veel negatieve publiciteit over de organisatie, waardoor er minder cliënten voor TSN kozen. Daar komt nog bij dat TSN volgens de cao-vvt, die in 2016 werd afgesproken, medewerkers ORT moet terugbetalen over de afgelopen jaren. Voor Woonzorg heeft dat geleid tot 200 duizend euro aan extra kosten, terwijl Verzorging & Verpleging er 1,9 miljoen extra aan kwijt was.

Continuïteitsrisico’s TSN
Uit het jaarverslag blijkt dat het resultaat van beide organisaties ervoor zorgt dat er continuïteitsrisico’s zijn. ‘Deze risico’s duiden op een onzekerheid van materieel belang die gerede twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van TSN om haar continuïteit te handhaven’, staat in beide jaarverslagen te lezen. ‘Hierdoor is TSN mogelijk niet in staat om haar activa te realiseren en haar verplichtingen af te wikkelen bij een normaal verloop van haar bedrijfsactiviteiten.’ Daarom heeft de directie maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de organisaties hun werk wel kunnen blijven voortzetten. Dit jaar moeten de organisaties daardoor in rustiger vaarwater terechtkomen, schrijft de directie in de twee jaarverslagen.  

Dossier Governance
In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.

Of registreer u om te kunnen reageren.