Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Laurens boekt slechter resultaat dan verwacht

Ouderenzorgorganisatie Laurens heeft over 2016 een minder goed resultaat behaald dan verwacht. Waar de organisatie dacht het jaar af te sluiten met een verlies van 10 miljoen euro, schoot het resultaat uiteindelijk 14,9 miljoen euro in de min.
Verlies-400.jpg

Dat blijkt uit de jaarrekening die Laurens heeft gedeponeerd. In 2015 schreef de zorgorganisatie ook al rode cijfers, toen was er een negatief resultaat van bijna 25 miljoen euro. Om dat te verminderen, werden verschillende veranderingen doorgevoerd; vier verzorgingshuizen werden gesloten en de backoffice werd met 30 procent teruggebracht. Maar in oktober 2016 liet Laurens al weten dat dit niet genoeg zou zijn om uit de financiële misère te komen en dat het verlies over dat jaar 10 miljoen euro zou bedragen.

Slechter resultaat
Dat het verlies bijna 5 miljoen euro hoger ligt, wordt volgens de organisatie voor een groot deel veroorzaakt door de nieuwe cao-vvt, die in oktober 2016 is afgesproken. Daarin is een loonsverhoging afgesproken en vastgelegd dat werknemers onregelmatigheidstoeslag die ze ten onrechte niet hebben ontvangen over de afgelopen vijf jaar, alsnog moeten krijgen. De nieuwe cao heeft Laurens 8 miljoen euro extra verlies gekost, blijkt uit het jaarverslag. Als deze kosten er niet waren geweest, zou het verlies 6,9 miljoen euro hebben bedragen.

Effect negatief resultaat
Vanwege het negatieve resultaat, is het eigen vermogen van Laurens gedaald. Waar het in 2015 nog 38,8 miljoen euro bedroeg, was dit in 2016 nog 23,9 miljoen. Dat heeft weer gevolgen voor de solvabiliteit van de organisatie, die eind 2016 was gezakt tot 14,2 procent. Daarmee overschrijft Laurens de convenantafspraak met ABNO AMRO, waarin is vastgelegd dat de solvabiliteit niet onder de 15 procent mag zakken. Na een waiver van de bank komt de solvabiliteitsratio van de zorgorganisatie alsnog op 15,1 procent uit.

Betere toekomst voor Laurens
Maar er gloort licht aan de horizon, stelt Laurens. Sinds oktober 2016 zijn de operationele resultaten alleen nog positief geweest, met uitzondering van februari 2017, toen een eenmalige uitkering moest worden gegeven aan medewerkers. Dat het beter gaat, komt volgens het jaarverslag door de aanpak waartoe het bestuur besloot na het forse verlies van 2015. Het ziekteverzuim is gedaald, evenals de bedrijfskosten, terwijl de productiviteit van de organisatie juist is verhoogd. Daarom gaat de organisatie ervanuit dat voor zowel dit jaar als 2018 nog genoeg middelen beschikbaar zijn om door te gaan.

Laurens op de zwarte lijst
Laurens was een van de ouderenzorgorganisaties die vorig jaar op de zwarte lijst van de IGZ terechtkwam. De zorg die er werd geleverd zou risicovol zijn, daarom werd de organisatie onder verscherpt toezicht gesteld. De zwarte lijst zorgde voor veel commotie binnen de organisatie, waardoor bestuurder Ids Thepass uiteindelijk opstapte. Hij is opgevolgd door Vincent Maas, die de functie ad interim uitvoert. De vacature voor bestuursvoorzitter staat nog altijd open. Het verscherpt toezicht werd in maart dit jaar opgeheven.

Dossier ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Lees meer

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.