Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eersterangszorg

De voorstanders van ons nieuwe zorgstelsel zijn steeds meer met een lampje te zoeken. Nu hebben de zorgverzekeraars het weer gedaan.
Eersterangszorg
Foto: Reed/Jan Willem Schouten

De SP was al nooit enthousiast en is in die zin consequent in zijn kritiek op de marktwerking.  Maar inmiddels is de hele oppositie om en heeft ook de PvdA zich al kritisch uit gelaten over de 'zogenoemde' macht van zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars zelf vinden dat ze worden tegengewerkt in hun nobele streven kwalitatief hoogwaardige en scherp geprijsde zorg in te kopen voor ons allemaal. Want de overheid past de regels weer eens tussentijds aan. En de wijkverpleging is uitgezonderd van artikel 13. Waardoor verzekeraars toch nog het merendeel van niet gecontracteerde zorg moeten vergoeden.

Artikel 13 ZvW

De verzekeraars hebben gelijk over artikel 13. Wij hebben nu eenmaal afgesproken dat zorgverzekeraars  hun verzekerden sturen naar de beste zorgaanbieders. Maar dwingen mag niet, dus moeten verzekeraars ons overhalen argumenten. Aangezien wij het meest gevoelig zijn voor financiële argumenten, is het een optie om niet gecontracteerde zorg niet te vergoeden en geheel voor rekening te laten komen van onze portemonnee. Dat zal ons leren. Helaas is er nogal wat politieke commotie omtrent artikel 13 van de Zorgverzekeringwet. Hieruit volgt dat verzekeraars toch nog zo'n tachtig procent moeten vergoeden van de ongecontracteerde zorg.

Kwaliteit van zorg

Een andere optie, lekker goedkope polissen, stuit ook op kritiek. Want goedkoop oké, maar dan ook kwaliteit. En een uitgebreide keuze. Dus wordt er om het hardst geroepen dat budgetpolissen de vrije artsenkeuze in gevaar brengen. En dat zorgverzekeraars alleen op de prijs letten. Wij zelf ook, maar dat vergeten we voor het gemak even. Het lijkt nu alsof er van alles mis is met de gecontracteerde zorg. Door alle kritiek op de werkwijze van zorgverzekeraars tijdens de inkoop krijgen de verliezers in zorgland overmatig veel aandacht. Waarom moet niet gecontracteerde zorg volledig beschikbaar en betaalbaar blijven? Dat is toch te dure, niet doelmatige en kwalitatief mindere zorg? Die wil niemand. Voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, dat willen we dan weer wel.

5 reacties

 • bresker

  Op Talma stemmen kan niet meer, is onderdeel van Pasana, U weet wel die club uit Dokkum, waar Bonefacius het ook al eens geprobeerd had.

 • Hoeksr

  Laten we stemmen. Ik stem Talma.....!

 • FJJ Conijn

  Het koppelen van vergoeding c.q. contracten aan de kwaliteit c.q. kosteneffectiviteit van zorgaanbieders, waar art. 13 in de praktijk op neerkomt of zou moeten komen, daar is op zich niets mis mee, als meer dan voldoende zorgaanbieders zijn. (Zonder overschot zou men een hogere kwaliteit moeten eisen.)

  De bezwaren tegen het optreden van zorgverzekeraars -- op dit punt -- is echter dat men nauwelijks oog heeft voor kwaliteit en bereikbaarheid, voornamelijk voor de prijs. En als ik naar de spoedzorgconcentratie kijk zijn die bezwaren gegrond; zie voor een beschouwing daarop https://gezondezorg.org/zorgconcentratie.

  Verder zijn de bezwaren tegen het principe van (semi)private zorgverzekeraars veel breder dan alleen het art. 13-verhaal. Het weer laten opgaan van hen in één, publieke zorgverzekeraar heeft de volgende voordelen:

  * Het bespaart kosten, op grond van een viertal principes.
  * Het maakt het werken voor de zorgaanbieders aanzienlijk makkelijker (drie principes).
  * Het levert een veel effectievere zorgregisseur op.
  * Het lost het probleem van de risicoselectie op.
  * Men heeft geen vereveningssysteem meer nodig.

  Voor onderbouwing hiervan en toelichting erop, zie https://gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar.

 • GKMitrasing

  Elke minuut die je als zorgverlener aan onzinnige lijstjes van de zorgverzekeraaar moet besteden is een minuut minder aan zorg.

 • Alberts

  Het is een frame dat niet- gecontracteerde zorg gelijk zou staan aan kwalitatief mindere zorg. Sterker nog, er is een toename van professionals die bewust en juist omwille van de kwaliteit contractvrij willen gaan werken. (contractvrijepsycholoog.nl, contractvrijfysiotherapie.nl). Minder inmenging in je behandelkamer, de tijd nemen voor de patiënt en de focus niet leggen op afvinklijstjes en vage criteria die iets over kwaliteit zouden zeggen. En bovendien een eerlijk tarief (NZA tarief) betaald krijgen en niet de ongefundeerde kortingen van ZV hoeven slikken - kortingen op de tarieven die kwaliteit juist ondermijnen, want na- en bijscholing blijven even duur.

Of registreer u om te kunnen reageren.