Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

New York dwingt uitkomstbekostiging af

De staat New York wil in 2019 zeker 80 procent van de zorg financieren met uitkomstbekostiging. ‘De agressieve rol van de overheid zorgt voor een snelle en intense hervorming van de zorg’, zegt Marc Berg, die met de Amerikaanse tak van KPMG de staat begeleidt.
New York dwingt uitkomstbekostiging af
Foto: EPA

De koopkracht van de Amerikaanse middenklasse stagneert sinds 2005. De explosieve groei van de zorgpremies slokt alle ruimte voor inkomensgroei op. Marc Berg, sinds 2013 aan de slag bij KMPG USA, schetst in het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen voor een klein publiek zijn ervaringen met Obamacare en in het bijzonder de zorghervormingen in de staat New York. 'Een middenklasse gezin met twee kinderen betaalt al gauw 20.000 dollar premie per jaar voor een ziektekostenverzekering. En dan heb je nog een eigen risico van 10.000 dollar.' De kosten van de Amerikaanse gezondheidszorg lopen al sinds de jaren zestig uit de pas, doceert Berg. Het bekostigingsstelsel beloont, zonder enige rem, het doen van zo veel mogelijk verrichtingen. En zorgverzekeraars, noch zorgaanbieders hebben echt een prikkel om op kosten te letten. Een heup- of knieoperatie kost daardoor inmiddels twee tot drie keer zo veel als in Nederland. De kostengroei is door de economische crisis weliswaar afgevlakt, maar dat laat onverlet dat de kosten voor de gezondheidszorg andere publieke uitgaven verdringen.

Obamacare is succes

Met de Affordable Care Act (Obamacare) wil president Obama de problemen in de zorg aanpakken. Het terugdringen van het aantal onverzekerden lukt. Het aantal onverzekerden is sinds 2013 met 35 procent afgenomen. En het blijft dalen. Daarnaast beoogt Obamacare een hervorming van de gezondheidszorg. Ook die komt in veel staten in Amerika goed van de grond. 'Maar niet omdat de wet dat dwingend voorschrijft', vertelt Berg. 'Staten en verzekeraars krijgen juist veel experimenteerruimte om de zorg te hervormen. De regulering wordt deels buiten werking gesteld. Een andere prikkel tot hervorming zijn de steeds hogere eigen bijdrages, waardoor burgers gaan shoppen, op zoek naar een goede prijs-kwaliteitverhouding.'

New York is twee keer zo duur

Berg begeleidt met KPMG de staat New York bij de hervorming van de zorg die loopt via Medicaid, een overheidsprogramma dat de zorg voor de laagstbetaalden regelt. Landelijk krijgen zeventig miljoen Amerikanen zorg via Medicaid en gaat er 500 miljard dollar in om. In de staat New York ontvangen zes miljoen mensen zorg via Medicaid, het budget is zestig miljard dollar. 'New York is altijd genereus geweest met het Medicaid zorgpakket, waardoor de kosten per individu er nog eens twee keer zo hoog zijn dan het Amerikaanse gemiddelde. Het zorgsysteem is gefragmenteerd, inefficiënt en duur.'

Negen miljard subsidie

New York heeft negen miljard dollar subsidie gekregen van de federale overheid om de zorghervorming te bekostigen. De staat wil dat zorgaanbieders de eerste- en tweedelijnszorg anders inrichten. Het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames van chronische zieke patiënten moet bijvoorbeeld omlaag. Zorgaanbieders moeten worden bekostigd voor goede zorguitkomsten. 'Zorgaanbieders kunnen verantwoordelijkheid nemen voor de hele zorgketen van een chronische aandoening als diabetes of COPD. Ze dragen dus ook de kosten voor complicaties, heropnames en revalidatie. Als ze minder uitgeven dan is afgesproken, mogen ze een deel van het geld houden. Hoe meer risico aanbieders willen lopen voor de uitgaven, hoe meer ze mogen houden. We zien veel variatie in soorten contracten in de staat. Op het platteland zien we heel andere oplossingen dan in de stad. De bottom-line voor de directeur van Medicaid is dat in 2019 80 tot 90 procent via uitkomstbekostiging moet lopen.' Een voorwaarde voor de hervorming is transparantie over kosten en kwaliteit van zorg. KPMG brengt voor alle zorgaanbieders de kosten van potentieel vermijdbare zorg in kaart. 'Zo laat je zien waar ruimte is voor verbetering.'

Nederland praat

Na afloop van de lezing komt de vraag op waarom de invoering van uitkomstbekostiging in Nederland zo langzaam gaat. Berg: 'De agressieve rol van de Amerikaanse overheid is een opvallend verschil. Amerikanen hebben hun zorg meer uit de hand laten lopen dan wie dan ook, maar als ze de problemen aanpakken, dan gaat dat voortvarend. De hervorming gaat snel en intens. In Nederland blijven we te veel steken in discussies over structuren.'

3 reacties

 • PavAnt

  Wat is uitkomstbekostiging?

 • Wim van Harten

  Health Affairs. Augustus 2015: kosten USA als percentage BNP zullen verder stijgen tot 19,6% BNP, niet iederen verwacht dus dat die 'agressieve aanpak' veel effect zal hebben....

 • F. Conijn

  VWS en/of het Kwaliteitsinstituut zouden zich inderdaad veel meer directief moeten opstellen, naar het lijkt. De voor uitkomstfinanciering benodigde zaken – een behoorlijk uitkomstassessment en een landelijk portaal waar de uitkomsten per diagnose kunnen worden opgezocht – zijn grotendeels gereed (http://bit.ly/1JWEHt4). Afgezien van de afstemming van de biotechnische pathologie-indicatoren, die soms nodig zijn.

  Maar terwijl (de geüpdate versies van) beide zaken bijzonder gebruiksvriendelijk zijn, en klinimetrisch verwacht mag worden dat het assessment accuraat is (want o.a. corrigerend voor alle algemene confounders), lijken Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) er totaal niet in geïnteresseerd. Wat de vraag doet rijzen of men in uitkomstfinanciering geïnteresseerd is.

  Goede alternatieven voor beide zaken lijken ze namelijk niet te hebben. Structurele ziektelastmeting ontbreekt naar verluidt in het DICA-systeem (http://bit.ly/1JWEciE), het Kwaliteitsvenster van de NVZ is methodologisch gebrekkig en onhandig (http://bit.ly/1JWDeCR), en een goed alternatief voor het landelijke portaal hebben ze klaarblijkelijk ook niet (http://bit.ly/1JWEciE).

  Op deze wijze wordt 2020, dat door een bijna unanieme Tweede Kamer als realisatiedatum voor uitkomstfinanciering is verordonneerd, lang niet gehaald. 2030 zal dan zelfs moeilijk worden.

Of registreer u om te kunnen reageren.