Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Thuiszorg overweegt overstapadvies over verzekeraar

Thuiszorgaanbieders in geldnood zullen hun cliënten adviseren over te stappen naar zorgverzekeraars die coulant omgaan met de budgettekorten in de wijkverpleging. Dat verwacht ActiZ-voorzitter Guus van Montfort. Een analyse van de geldproblemen in de wijkverpleging.
Thuiszorg overweegt overstapadvies over verzekeraar
Foto: ActiZ

Het retorische vuurwerk richting zorgverzekeraars van ActiZ-voorzitter Guus van Montfort was fors, bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over wijkverpleging op maandag 21 september. 'Krankzinnig' noemde hij hun kortingen voor de zorginkoop 2016. 'Misleidend' was in zijn ogen de aankondiging van zorgverzekeraars om zorg bij contracteren. Want de eerste vijf procent van de onbetaalde factuur voor niet-gecontracteerde zorg moet voor eigen rekening komen. 'Dat komt neer op een extra tariefskorting van vijf procent', aldus Van Montfort. 'En zorgaanbieders moeten ook nog eens via ingewikkelde formules aantonen dat ze daarvoor in aanmerking komen. Terwijl ze niets anders hebben gedaan dan zinnige en zuinige zorg leveren.'

Verzorgingshuizen sluiten de deuren

Thuiszorgaanbieders zitten klem. Het budget voor de wijkverpleging is niet voldoende. Veel meer cliënten dan oorspronkelijk gedacht doen een beroep op de wijkverpleging. Viel dit nu echt niet te voorzien? Ouderen met een lichte zorgvraag zijn al geruime tijd niet meer welkom in het verzorgingshuis door het afschaffen van zzp 1 tot en met 3. Die moeten dus thuis ondersteuning krijgen. Dat er extra druk op de wijkverpleging zou komen lag dus voor de hand. De bezuinigingsdoelstelling van het ministerie van VWS bij de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet valt daarom op zijn zachts gezegd ambitieus te noemen: 400 miljoen op een budget van ruim 3 miljard euro. En daar komt in 2016 nog eens 100 miljoen euro bij. Dat het geldtekort nu de discussie over wijkverpleging domineert is dan ook niet verwonderlijk.

Overstapadvies voor cliënten

Wat kunnen zorgaanbieders doen? Cliëntenstops afkondigen lijkt geen begaanbaar pad, want zorgaanbieders hebben leveringsplicht, erkende Van Montfort tijdens de hoorzitting. Maar wat als ze de rekening voor de niet-gecontracteerde zorg niet gedekt krijgen? Gratis zorg verlenen is ook geen reële mogelijkheid, want dan liggen faillissementen in het verschiet. Als zorgaanbieders niet genoeg geld krijgen voor de wijkverpleging, dan kan Van Montfort zich voorstellen dat ze aan hun cliënten een overstapadvies gaan geven over welke zorgverzekeraar ze het beste kunnen kiezen om wijkverpleging te krijgen.

Forse tariefkorting bij zorginkoop

Dat zullen enkele zorgverzekeraars niet fijn vinden. Die zitten net zo goed klem. Zorgverzekeraars erkennen dat er te weinig geld is voor de wijkverpleging. Maar als het ministerie van VWS niet over de brug komt met extra middelen, hoe moeten ze dan binnen het budgettair kader blijven? Interen op het eigen vermogen is kennelijk geen optie, getuige de lijn die de verzekeraars kiezen bij de zorginkoop. Met forse tariefkortingen proberen ze de rekening van de extra zorg bij de zorgaanbieders te leggen.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Verzekeraars willen af van niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders vliegen elkaar dus openlijk in de haren. Maar schijn bedriegt, want los van alle retoriek zitten ze meer op één lijn dan op het eerste gezicht lijkt. Ze zijn het er beide over eens dat het budget voor de wijkverpleging te krap is. Lastig is wel dat hun handtekening staan onder bestuurlijke akkoorden waar de huidige bezuinigingen onderdeel vanuit maakten. ActiZ stelt dat er een nieuwe situatie is ontstaan doordat er veel meer cliënten zijn dan waar destijds mee werd rekening gehouden. ZN zegt dat dat zorgverzekeraars niet over de beloofde instrumenten beschikken om de bezuinigingen te realiseren. Met de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet, die in december 2014 strandde in de Senaat, hadden zorgverzekeraars niet meer hoeven te betalen voor niet-gecontracteerde zorg. Daarmee hadden ze patiëntenstromen kunnen sturen naar enkel nog gecontracteerde zorgaanbieders. Nu dat niet kan, kunnen ze de bezuinigingen niet halen.

Begrotingsbesprekingen VWS

Hoe gaat dit aflopen? Alle ogen zijn nu gericht op het ministerie van VWS en het parlement. Tot de begrotingsbesprekingen van VWS op 2 november zal er stevig worden gelobbyd voor extra geld. ActiZ wil 240 miljoen euro extra. Zorgverzekeraars willen dat de minister te snel gaat met het afschaffen van de compensatie achteraf van dure patiënten in de wijkverpleging en ggz. VWS zal ongetwijfeld pas over de brug komen als daar iets tegenover staat.

Innoveren tijdens de transformatie langdurende zorg

De decentralisatie van de zorg is een botsing van culturen. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars proberen vanuit hun eigen wereld tot nieuwe oplossingen te komen voor de zorg en ondersteuning van mensen thuis. De bezuinigingen zetten onderhandelingen op scherp. Hoe ontstaan succesvolle innovaties bij deze transformatie? Laat u inspireren op het Zorgvisie-congres op 1 december door onder meer Jan Rotmans, Doekle Terpstra, Tim Robbe en Ard Leferink.

Of registreer u om te kunnen reageren.