Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Ggz is Kafkaiaans dichtgetimmerd'

GGZ Westelijk Noord-Brabant dreigt problemen met de bank te krijgen als er niet snel een pragmatische oplossing komt voor de slepende discussie over de rechtmatigheid van oude declaraties. ‘We hebben integer gehandeld’, zegt bestuurder Patrick Knapen.
Knapen_Patrick_450.jpg

Het gedoe rond de jaarrekeningen in de ggz begon allemaal in 2012. Toen kwam aan het licht dat bij Europsyche talloze cliënten werden geholpen door allerlei hulpverleners zonder ooit een psychiater te zien. De zorgverzekeraars keurden de facturen niet meer goed, waarna Europsyche failliet ging. In de rechtszaak tegen de zorgverzekeraars had Europsyche betoogd dat zijn werkwijze schering en inslag was in de ggz. Dat was aanleiding voor de Nederlandse Zorgautoriteit om de ggz nader onder de loep te nemen. Inderdaad vond de NZa vele onregelmatigheden. Zo moest ggz-instelling Altrecht de NZa  een boete van zeven ton betalen.

Buitenlandse psychiaters ingevlogen

De kou leek uit de lucht toen er vorig jaar een plan van aanpak lag om nog eens goed te kijken naar de jaaromzetten van 2013 en 2014. Minister Edith Schippers gaf de sector uitstel voor het deponeren van de jaarrekeningen tot 1 december 2015. Maar van de 64 ggz-instellingen in de curatieve zorg hebben 13 dat niet gehaald. Er zijn nieuwe verschillen ontstaan tussen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars over de interpretatie van de 29 controlepunten. Eén van de knelpunten is het hoofdbehandelaarschap. Zo eisen sommige verzekeraars dat elke cliënt bij de intake een psychiater ziet. Vanwege de schaarste aan psychiaters wringen ggz-instellingen zich in bochten om formeel toch maar te voldoen aan die eis. Zo zouden er buitenlandse psychiaters ingevlogen worden. Andere instellingen laten psychiaters cliënten een hand geven en enkele minuten met hen praten.

Zorgverzekeraar stemt in met uitzondering

GGZ Westelijk-Noord-Brabant zag bewust af van dergelijke creatieve oplossingen, vertelt bestuurder Patrick Knapen. ‘We hebben destijds eerlijk gezegd tegen de zorgverzekeraar dat we niet altijd aan die eis konden voldoen. We hebben bijvoorbeeld voor de behandeling van licht-verstandelijk gehandicapten met psychische aandoeningen een specifieke arts, met veel deskundigheid voor deze doelgroep; bevoegd en bekwaam dus. De zorgverzekeraar heeft er destijds mee ingestemd om voor deze arts een uitzondering te maken. Waarbij overigens op de achtergrond steeds een psychiater beschikbaar was. Maar na het aanscherpen van de regels, keurt de zorgverzekeraar deze declaraties opeens niet meer goed.’

Integer gehandeld

De druiven zijn zuur voor GGZ Westelijk-Noord-Brabant, want niet alleen de omzet die deze arts maakte wordt niet goedgekeurd. Dat geldt ook voor de zorg die andere hulpverleners onder zijn verantwoordelijkheid leverden. 'Voor de verzekeraar voldoen we niet aan de regels, maar we hebben wel integer gehandeld. Patiënten hebben goede zorg ontvangen en onze psychiaters hebben we daar ingezet waar ze nodig waren. We moesten al dure psychiaters inhuren maar toch niet alleen maar voor de formele eisen voor de intake?’

Miljoenen omzet terugvorderen?

De zorgverzekeraar vordert mogelijk de omzet van miljoenen euro’s terug. En dat kan de ggz-instelling niet gebruiken. Het bedrag dat GGZ Westelijk-Noord-Brabant, jaaromzet circa 75 miljoen euro, zou moeten ophoesten is een veelvoud van het jaarresultaat van 1 miljoen euro. ‘Dat bedrag vinden we buiten alle proporties.’ De instelling krabbelt juist uit het dal, na een dreigend faillissement enkele jaren geleden, en heeft weinig reserves. In de begroting een reservering opnemen van enkele miljoenen, zoals andere instellingen hebben gedaan om een goedkeuring van de accountant te krijgen, is voor GGZ Westelijk-Noord-Brabant geen optie.

Ggz is Kafkaiaans dichtgetimmerd

Knapen begrijpt wel waarom de zorgverzekeraar zich nu formeler opstelt dan in 2012. ‘Zorgverzekeraars zijn beducht dat de NZa ze op de vingers tikt. De NZa staat weer onder druk om alle gevallen gelijk te beoordelen. Accountants weigeren goedkeuring van de jaarrekeningen zo lang zorgverzekeraars en ggz-aanbieders er niet uit zijn. Zonder die goedkeuring gaan banken moeilijk doen over kredieten. Alle partijen reageren heel formalistisch om zich in te dekken. Dat verlamt het hele systeem. De ggz is Kafkaiaans dichtgetimmerd.’

NZa bemiddelt

Toch ziet Knapen licht aan het einde van de tunnel. ‘De NZa probeert als marktmeester de impasse nu te doorbreken door de gesprekken tussen aanbieders en verzekeraars te bevorderen. Willen we de deadline van 1 maart halen, dan moet er snel een pragmatische oplossing komen om de zaken uit het verleden in redelijkheid en billijkheid op te lossen. We zijn te veel geld en mensen kwijt aan dit onderzoek. Als dit langer gaat duren, gaan we problemen met de banken krijgen.’

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.