Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Korting Wmo bedreigt zorg aan multi-probleem gezin’

Gouda en Zoetermeer hebben hun Wmo-tarieven voor begeleiding met twintig procent verlaagd. Dat is te weinig om ervaren thuisbegeleiders zorg aan multi-probleemgezinnen te betalen.
Handen_gezin_iStock_450.jpg
Foto: iStock

Vorige week ging Mika Thuiscoach BV failliet, een samenwerkingsverband tussen de zorgorganisaties Fundis en Kwadraad op het gebied van thuisbegeleiding en gezinscoaching. De organisatie bood ondersteuning aan zogeheten multi-probleemgezinnen in met name Gouda en Zoetermeer.  De zorg werd geleverd door maatschappelijk werkers op hbo-niveau en mbo-geschoolde thuisbegeleiders. De veertien gezinscoaches waren in dienst van Kwadraad. Zij hadden een terugkeergarantie en kunnen bij Kwadraad de zorg aan de kwetsbare gezinnen voortzetten. Kwadraad bekijkt daarnaast of een deel van thuisbegeleiders van Fundis bij Kwadraad aan de slag kan.

 

Forse verlaging Wmo-tarieven
Problematisch hierbij zijn de lage tarieven die de gemeenten geven voor Wmo-begeleiding. Toen de gezinszorg nog onder de AWBZ viel, lagen de tarieven op 50-51 euro, vertelt Gerben Epema, financieel directeur van Kwadraad. Maar bij de overgang naar gemeenten zijn de tarieven verlaagd naar 40-44 euro. ‘Dat is niet kostendekkend. Alleen de loonkosten bedragen al 40 euro. Daarnaast zijn er kosten voor reizen en andere faciliteiten.’

Ervaren krachten te duur
Epema vindt de daling van de Wmo-tarieven voor begeleiding zorgelijk. Hij vreest een verschraling van de zorg. ‘De thuisbegeleiders die de zorg aan de multi-probleemgezinnen leveren zijn vaak al langer in dienst. Ze zijn door de wol geverfd. Dat is nodig bij deze kwetsbare doelgroep. Maar met het tarief dat gemeenten bieden, worden deze ervaren krachten te duur. We hebben dit aangekaart bij gemeenten, maar zij zijn niet van plan de tarieven te veranderen. Ze vinden dat we de lonen maar moeten verlagen of goedkoper personeel moeten aannemen. Dat betekent jongere en lager opgeleide  medewerkers, terwijl je bij deze doelgroep juist ervaren krachten wil inzetten.’

Schaalvergroting
Kwadraad heeft de oplossing deels gezocht in schaalvergroting. Eind 2015 nam Kwadraad 75 maatschappelijk werkers over van Careijn. Het totale aantal medewerkers komt daarmee op circa 400. De omzet steeg met 25 procent naar 27 miljoen euro, zonder dat de overhead toenam. Maar daarmee is de organisatie er nog niet. ‘De prijsdruk zet alles op scherp. Als de Wmo-tarieven zo blijven, dan ontkomen we niet aan goedkopere dienstverlening.’ De Tweede Kamer debatteert 11 februari over de arbeidsmarkt in de zorg.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.