Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wethouder Zaanstad rekent niet op goedgekeurde jaarrekening

De transitie van de langdurende zorg is zo’n gigantische operatie dat het voor gemeenten een vrijwel onmogelijke opgave is om een volledig goedgekeurde jaarrekening te krijgen. Dat zegt wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad in een interview met Zorgvisie.
Jeroen Olthof 2014_450.jpg
Foto: wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad.

Wethouder Jeugd en Zorg, Jeroen Olthof, van Zaanstad is een bevlogen en invloedrijke bestuurder. Hij is voorzitter van de sociale pijler van de G32 en zit in de commissie Zorg & Welzijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In die laatste hoedanigheid zit hij aan tafel bij landelijke overleggen met ministeries in Den Haag, vakbonden en werkgevers over de uitvoering van de Wmo. De laatste maanden is er veel gesproken over de ondergang van TSN Thuiszorg. ‘Uitermate triest dat dit in deze omvang gebeurt.’

Zaanstad kiest voor Familiehulp
Zaanstad werd direct geraakt door het faillissement van TSN Thuiszorg. Circa 1.700 burgers ontvangen thuishulp via TSN. Die hulp gaat nog zes weken door. Daarna neemt de Stichting Familiehulp van Buurtzorg Nederland het over. Die stichting kwam als beste uit de bus in de mini-tender die de gemeente heeft georganiseerd voor alle zorgaanbieders. Belangrijke criteria waren de continuïteit van zorg, behoud van werkgelegenheid, het betalen van fatsoenlijke cao-lonen en het behoud van de relatie cliënt-hulpverlener. Bij het organiseren van deze oplossing heeft Olthof zich wel mateloos geërgerd aan de scherpe aanpak van de FNV, die met stakingen gemeenten onder druk heeft gezet om toch vooral te kiezen voor Stichting Familiehulp. En aan de andere kant de werkgeversorganisatie BTN die dreigde met rechtszaken tegen vermeende staatssteun als gemeenten dat zouden doen. ‘Dat vind ik triest en beschamend. Als gemeente doe je je uiterste best om het zo goed mogelijk voor de mensen te regelen. Dan baal ik er ongelooflijk van dat je van twee kanten zo fel wordt aangevallen.’

‘Geen minimum Wmo-tarieven’
Om een herhaling van een faillissement als van TSN Thuiszorg te voorkomen, werkt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die gemeenten verplicht om Wmo-tarieven te hanteren waarmee zorgaanbieders fatsoenlijke cao-lonen kunnen betalen. Net zoals in de thuishulpcode voor verantwoordelijk marktgedrag is vastgelegd. Die is ondertekend door circa 1 op de 5 gemeenten. Zaanstad is daar één van. De hamvraag is of er minimum-Wmo-tarieven worden genoemd in de AMvB. Olthof vindt dat een stap te ver gaan. ‘Een minimumtarief zegt niet zo veel, want de ene organisatie maakt meer overheadkosten dan de andere. Je kunt gemeenten niet verantwoordelijk maken voor de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Als gemeenten zich vastleggen op fatsoenlijke tarieven waarmee cao-lonen kunnen worden betaald, dan is dat voldoende.’

Zaanstad: City Deal
Zaanstad kwam onlangs in het nieuws met de ‘City Deal’. Vijf gemeenten, naast Zaanstad zijn dat Eindhoven, Enschede, Leeuwarden en Utrecht, gaan met steun van de ministeries van VWS, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken zoeken naar nieuwe manieren van ondersteuning voor huishoudens met meerdere problemen, zoals werkloosheid, armoede, schulden, fysieke en mentale beperkingen en opvoedingsproblemen. ‘Met bestaande regels lukt het soms niet om echte oplossingen te vinden. Een voorbeeld. We hebben in Zaanstad een immigrant geholpen die werkloos was en in de schuldsanering zat. Hij bleek oorspronkelijk lasser van beroep. Hij kon geen baan vinden omdat hij de noodzakelijke dure laskap niet kon betalen. Met ons "maatwerkbudget armoede" kon de gemeente die kosten voorschieten en hem bemiddelen naar een baan. Hij kwam uit de bijstand en verdere schulden en spanningen in zijn gezin zijn voorkomen. Door onze aanpak en mogelijkheden voor maatwerk konden we hem echt helpen en daarmee de gemeenschap op langere termijn kosten besparen. ’

Goedgekeurde jaarrekening probleem
Ook in de Wmo werkt Zaanstad met een ‘integrale aanpak’. ‘We stellen de vraag van mensen centraal en proberen oplossingen op maat van het individu te vinden. Met vroeg indiceren willen we zorgvragers in een eerder stadium in beeld krijgen en dure zorg voorkomen.’ Olthof verwacht dan ook dat Zaanstad, ondanks de bezuinigingen van de landelijke overheid, goed kan uitkomen met het Wmo-budget. ‘We zien dat de omvang van de indicaties voor huishoudelijke hulp dalen vergeleken met de indicaties in de AWBZ. Maar het zal nog wel enkele jaren duren voordat er echt goed zicht is op de uitgaven. Ik reken er niet op dat de accountant voor de uitgaven in 2015 een goedkeurende verklaring zal afgeven. We doen ons uiterste best om aan te tonen dat de middelen rechtmatig zijn besteed, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit lukt. De transitie van de langdurende zorg is zo gigantisch als je kijkt naar het volume aan patiënten en geld. Dat vergt zo veel van de administratieve systemen van zorgaanbieders en gemeenten. Dat heeft nu prioriteit. In 2015 hebben bestuurders zich vooral gericht op de continuïteit van zorg.’

Of registreer u om te kunnen reageren.