Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Symposium: Omgaan met medische fouten

Mariënhof, Amersfoort
172 Algemeen

Details evenement

13 november 2012
08:30 uur
Mariënhof, Amersfoort
SCEM Conference Services

In de zorg voor patiënten gaat, ondanks alle goede bedoelingen, toch regelmatig iets mis. Hoezeer we ook proberen elk risico uit te bannen door procedures, checklists en andere middelen, en hoe hard er na een calamiteit ook geroepen wordt dat dit ‘nooit meer mag gebeuren’, realistisch bezien is het onvermijdelijk dat medische missers plaatsvinden.

Dit betekent niet per definitie dat de betrokken zorgverleners hun vak niet beheersen of hun verantwoordelijkheid niet nemen, het is simpelweg een onontkoombaar aspect van het werk. Soms betreft het een samenloop van factoren, soms zorgt botte pech voor problemen, soms is er wel degelijk sprake van onzorgvuldigheid. Feit is hoe dan ook, dat een dergelijk moment zowel voor arts als patiënt enorme consequenties kan hebben.

Daarom is het, naast alle activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van fouten, ook nodig stil te staan bij de juiste afhandeling van fouten. Het is uitermate menselijk om niet al te veel te willen nadenken over de eigen feilbaarheid, er zit iets van een struisvogel in ons allemaal. Maar de lastige situatie rondom een medische fout wordt daar niet beter van. Integendeel, inadequaat omgaan met een dergelijke situatie kan de zaak laten escaleren en de gevolgen voor zowel arts als patiënt drastisch verergeren.

Dit symposium gaat dan ook over alle aspecten die verschil kunnen maken in het omgaan met medische fouten. In de ochtendlezingen is aandacht voor alle praktische aspecten van de gang van zaken. U krijgt een overzicht van relevante wetten, regels, richtlijnen en instanties, waarbij tevens gekeken wordt naar de verbanden en verschillen hiertussen. Een ervaringsverhaal brengt de materie tot leven.

’s Middags kunt u zelf aan de slag tijdens de workshops. U buigt zich over een aantal casus, waarbij u aan de hand van prikkelende vragen analyseert wat er fout is gegaan en met elkaar bespreekt of en hoe het beter kan.

Doelgroep

Medisch specialisten, juristen, bestuurders van instellingen, kwaliteitsfunctionarissen en andere belangstellenden