Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Zorgsalon: 'Is zelfredzaamheid wenselijk voor ouderen en hun mantelzorgers?'

Universiteit van Tilburg, Tilburg
134 Algemeen

Details evenement

29 november 2012
14:30 uur
Universiteit van Tilburg, Tilburg
Tranzo & Tilburg University

De ideale burger is zelfredzaam, werknemer, mantelzorger, vrijwilliger, sportief en een goede buur. Los van de vraag of deze ‘ideale burger’ realistisch is en of dergelijke rollen haalbaar zijn, is er ook een vraag in hoeverre van burgers mag worden verlangd al deze rollen te vervullen. Wat ervaren zorgvragers en mantelzorgers in hun leven waarin zij met zorg bezig zijn en in de samenleving ook andere rollen ‘moeten’ vervullen? In deze zorgsalon bekijken we vanuit verschillende perspectieven hoe we in de samenleving met de toenemende vraag naar zorg om kunnen gaan? Is het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers wel een juiste keuze?