Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training: Actuele ontwikkelingen in de publieke gezondheid

Spectra Oudlaen, Utrecht
303 Algemeen

Details evenement

20 december 2012
Spectra Oudlaen, Utrecht
NSPOH
€ 385

Resultaat

Na het volgen van deze module bent u in staat om actuele ontwikkelingen te doorgronden op de gevolgen voor uw eigen praktijk.

Uw profiel

Deze module is bedoeld voor professionals binnen de public health die zich begeven op het gebied van beleid en regie.

Inhoud

Public health in tijden van politiek maatschappelijke veranderingen

Deze nascholing maakt onderdeel uit van een serie van drie modulen die handelen over actuele ontwikkelingen in de openbare gezondheid in tijden van politiek maatschappelijke veranderingen. Het onderwerp van deze specifieke dag wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt. 

Het koepelbegrip “sociale geneeskunde” komt niet voor niets voort uit de beginperiode van de industriële revolutie. Toen braken de inzichten door dat gezondheid om meer vraagt dan klinisch werkzame artsen alleen en dat een gezonde bevolking van belang is voor economische ontwikkeling en welvaart.

Nu we mondiaal een economische recessie meemaken en Nederland een aantal belangrijke politiek maatschappelijke veranderingen doormaakt, lijkt het opportuun stil te staan bij de uitdagingen die dit oplevert voor professionals op het terrein van de public health. Hoe om te gaan met spanning tussen collectieve belangen en belangen van individuele burgers? Hoe om te gaan met ondernemerschap en marktwerking? En vooral hoe professioneel te handelen in een periode van economische krimp en politieke veranderingen? Allemaal vragen waarop met de tijdens de opleiding verworven competenties een adequaat antwoord gegeven kan worden.

Werkwijze

Door middel van debat, interactieve presentatie en discussie rondom stellingen proberen we samen met u en de docenten de gevolgen van verschillende ontwikkelingen voor de public health te doorgronden.

De andere modulen uit deze serie vinden plaats op:

Docenten

In de reeks van scholingsdagen nodigen we, afhankelijk van het onderwerp, vooraanstaande docenten uit naast politiek en maatschappelijk verantwoordelijken.