Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

1e Landelijk Congres Positieve Psychologie

Congrescentrum Reehorst, Ede
182 Algemeen

Details evenement

11 november 2013
09:00 uur
Congrescentrum Reehorst, Ede
Universiteit Twente, Trimbos-instituut, NIP
053-4894470
149,50

De positieve psychologie is een snelgroeiende stroming binnen de psychologie. Centraal staat onderzoek naar determinanten en processen van veerkracht en optimaal functioneren. Deze kennis wordt vertaald in interventies die de positieve geestelijke gezondheid en veerkracht bevorderen. Voorbeelden van thema’s zijn: post-traumatische groei, optimisme en hoop, gebruik van sterke kanten en talenten, generativiteit, compassie, veerkracht, ontwikkelen en verbreden van positieve emoties, waardenontwikkeling, positieve relaties. De positieve psychologie wordt een steeds volwassener wetenschap die goed aansluit bij een focus op preventie, eigen regie en verantwoordelijkheid van cliënten en positieve gezondheid. De positieve psychologie biedt veel nieuwe mogelijkheden voor toepassingen in de geestelijke en algemene gezondheidszorg, het onderwijs en arbeidsorganisaties. Ook adviseurs en coaches maken steeds vaker gebruik van positieve psychologie.

Op dit congres krijgen deelnemers een overzicht van theorieën en recent onderzoek binnen de positieve psychologie. In de middag worden workshops gegeven waarin een specifieke positieve psychologische interventie of aanpak centraal staat en die de deelnemer kan toepassen in het werk met cliënten, organisaties, werknemers of leerlingen.