Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

"Haal meer uit je team met de bewonerbespreking!"

Oudlaen 4, Utrecht
184 Reed Business / Zorgvisie, Zorgvisie Academy

Details evenement

22 november 2013
10:00 uur
Oudlaen 4, Utrecht
Zorgfilosofie
info@zorgfilosofie.nl
0641723180
€ 295

Studiedag
In een groep van maximaal 20 deelnemers inspiratie opdoen voor de bewonerspreking samen met leidinggevenden, EVV en GVP.
Een dag over team en leerprocessen, de organisatie rondom de bewonerbespreking, gespreksleiding, koppeling met het zorgleefplan en het MDO. Afgewisseld met praktische oefeningen!

De magie van de bewonerbespreking
Peter Hoveling heeft zijn jarenlange ervaring in bewonerbesprekingen gebundeld tot een praktische en concrete teamgesprek.
De kern van de bewonerbespreking is het teamgesprek over de betrokken momenten waarin zowel de bewoner als de medewerker zin en betekenis ervaren. De bespreking van deze momenten leidt vaak tot een magisch moment, waarin medewerkers zich met de bewoner en met elkaar verbonden voelen.
Inbegrepen bij de studiedag: Peter Hoveling en Cora van der Kooij schreven een handzame handleiding voor de bewonerbespreking, Ook te verkrijgen via de uitgeverij Zorgtalentproducties

Inhoud centraal
De bewonerbespreking is een effectief instrument om ook de onderlinge communicatie en samenwerking structureel te verbeteren. Betrokkenheid is hierbij het sleutelwoord: dit inspireert en verbindt medewerkers. Deze aanpak met positieve effecten: het leren kennen van de bewoner, een grotere betrokkenheid, deskundigheidsbevordering, het geven van feedback en elkaar aanspreken, inhoudelijke verbetering van het zorgleefplan.