Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Aansprakelijkheid in medische zaken

Hotel Breukelen, Breukelen
297 Algemeen

Details evenement

18 december 2013
12:30 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch
€ 445,00 excl. BTW per persoon.

Deze masterclass beoogt de cursist aan de hand van een casus de basis bij te brengen van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan de orde komen de rechtsverhouding met de hulpverlener, de grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener en het causaal verband tussen de normschending en de schade van de patiënt. Daar waar zich recente ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden deze besproken. Tot slot wordt ingegaan op te verwachten ontwikkelingen door wetsvoorstellen en veranderingen in ons omringende landen.

Doel van de masterclass 
De docent zal stilstaan bij de rechtspraak, literatuur en wetgeving op het gebied van aansprakelijkheid in medische zaken. Met name wordt bezien hoe in een concrete casus kan worden geoordeeld. Ook wordt alvast vooruit gekeken naar waar het vermoedelijk verder naar toe zal gaan met de ontwikkelingen. Na afloop van de middag bent u volledig op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van het medisch aansprakelijkheidsrecht en bent u beter voorbereid in uw lopende én nieuwe zaken.

NEVOA - in aanvraag
Nivre - 10 punten
NOvA - 4 punten