Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

De andere kant van Opgeschaalde Zorg

ss Rotterdam, 3e Katendrechtsehoofd 25, 3072 AM ROTTERDAM, Rotterdam
299 Algemeen

Details evenement

11 december 2013
08:30 uur
ss Rotterdam, 3e Katendrechtsehoofd 25, 3072 AM ROTTERDAM, Rotterdam
Het congres is een initiatief van het Traumacentrum Zuid West Nederland van het Erasmus MC.
010-7043584
Medewerkers zorg, GHOR en Rode Kruis:€ 195,-. Overige: € 345,-

Bloed, zweet en tranen

In de titel van het congres wordt gezinspeeld op het feit dat er een andere kant is van opgeschaalde zorg. Hiermee bedoelen we de realiteit die altijd anders uitpakt dan gedacht.
Het zal blijken dat, in zware omstandigheden, volop geïmproviseerd dient te worden.
De concrete ervaringen van zorgprofessionals in de allereerste crisisfase, op kantoor of in
het veld, zijn het waard om gedeeld te worden. Was de voorbereiding in orde?
Waren de crisishandboeken nuttig? Welke effecten waren wel, en welke niet voorzien?
Hoe reageerden overlevenden en burgers die te hulp schoten? Was voorzien welke beperkingen het gevolg kunnen zijn van gebrekkige of zelfs helemaal ontbrekende infrastructuur? Wanneer kon een begin worden gemaakt met herstelmaatregelen?
Anders gezegd: Welke lessen  worden getrokken uit wat de zorgverleners van het eerste uur hebben ervaren en gedaan?  En hoe is dit allemaal te vertalen naar de Nederlandse situatie?
Op het congres ‘De andere kant van Opgeschaalde Zorg’, vertellen sprekers uit Japan, de Verenigde Staten, Noorwegen en België over de allereerstecrisisfase , dus met alle onduidelijkheid en onzekerheid, dilemma’s, belangentegenstellingen en verrassingen waarmee zij werden geconfronteerd. 
Programma:
Woensdag 11 december 2013, vanaf 8.30 uur inloop en aanmelding
9.00   -   9.05 uur Welkomstwoord door gastheer Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Erasmus MC
9.05  -   9.15 uur Inhoudelijke inleiding door Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen en
GHOR-portefeuillehouder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
9.15   -10.10 uur Geert Gijs: recente treinincidenten in België
Pauze
10.30 -11.25 uur Tina Gaarder: de bomaanslag door Anders Breivik in Oslo
11.25 -12.20 uur Koichi Tanigawa: Fukushima’s stralingsramp
Lunch
13.10 -14.05 uur Jim Paturas: New York en de verwoestende kracht van Orkaan Sandy
14.05 -15.00 uur  Ron Walls: de bomaanslag tijdens de marathon van Boston
Pauze
15.20 -16.35 uur Paneldiscussie, onder leiding van de dagvoorzitter
16.35 -16.45 uur Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 -17.30 uur Afronding met een hapje en een drankje         
Het dagvoorzitterschap ligt in de kundige handen van prof. Eelco Dykstra, die ook nog eens kan bogen op ruime expertise op het gebied van internationale crisisbeheersing.