Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Minisymposium dementie en euthanasie

De Biltsche Hoek, De Bilt
385 Algemeen

Details evenement

09 december 2013
19:00 uur
De Biltsche Hoek, De Bilt
ZorgvoorKennis
06-36101048
75

Nadat in Nederland de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de euthanasiewet) werd ingevoerd is de discussie over het zelfgekozen levenseinde verder gegaan. In
het bijzonder heeft de discussie zich gericht op mensen die aanvankelijk nog buiten het bereik van de wet leken te vallen, zoals psychiatrische patiënten, mensen die hun leven voltooid achten en mensen met een dementie. Het minisymposium in De Bilt op maandag 9 december belicht de huidige stand van zaken van euthanasie bij dementie vanuit verschillende perspectieven, ethische aspecten en wetgeving komen aan de orde.

Hilde de Meijer-Weusthuis, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en SCEN-arts ZorgAccent, zal een casus van euthanasie bij dementie presenteren die ze zelf heeft meegemaakt in het verpleeghuis. Zij beschrijft het hele proces van de diagnose tot aan de euthanasie. In dit proces komen ook theoretische zaken aan de orde zoals de criteria ten aanzien van wilsbekwaamheid en de criteria voor euthanasie. Aan het eind van de presentatie volgt een video van een gesprek met de patiënt uit de casus. Dit gesprek is twee dagen voor de euthanasie opgenomen. De video brengt in beeld dat er sprake is van dementie en daarnaast dat er
sprake is van duidelijke wilsbekwaamheid.

Mevrouw Borst-Eilers houdt een presentatie met de titel ‘Dementie en euthanasie: de bedoeling van de wetgever en de uitwerking in de praktijk’. Mevrouw Borst-Eilers leidt een ministeriele werkgroep over het onderwerp euthanasie bij dementie. Tijdens het minisymposium op 9 december wisselt zij van gedachten met de deelnemers.

Programma

19.00  Ontvangst met koffie/thee

19.30   Presentatie Hilde de
Meijer-Weusthuis

20.15   Interactief gesprek met de zaal naar
aanleiding van de presentatie

20.35   Presentatie mevrouw Borst

21.05   Interactief gesprek met de zaal naar
aanleiding van de presentatie

21.30   Einde programma, gelegenheid om na te praten