Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Symposium Zorg rond de pasgeborene

ReeHorst, Ede
706 Algemeen

Details evenement

02 december 2013
09:00 uur
ReeHorst, Ede
SCEM
fdonders@scem.nl
0345-576642
90

Het symposium “Zorg rond de pasgeborene” wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling IC-Neonatologie van het Máxima Medisch Centrum (MMC) te Veldhoven in samenwerking met de afdeling Neonatologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

Het is dit jaar de 35e keer dat dit symposium wordt gehouden. Tijdens deze dag zullen we u een leuk en leerzaam programma aanbieden met als thema “Met het oog op morgen”. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar wel onze zorg richten naar verbeteringen voor morgen.

Zuurstof als medicijn!
Iedere dag werken we als verpleegkundige met zuurstof. Maar vragen we ons wel eens af hoe bewust we er eigenlijk mee omgaan?

Zuurstof is feitelijk een medicijn dat ongewenste bijwerkingen kan hebben en zuurstoftherapie kan verregaande gevolgen hebben voor de patiënt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente onderzoeken vergroten we het inzicht in ons handelen. We proberen u bewust te maken over de (on)zin van saturatiegrenzen en streefsaturaties bij diverse patiëntengroepen. Dit bewustwordingproces onderstrepen we door een onderzoek naar het gedrag van verpleegkundig handelen bij de toediening van zuurstof.

Retinopathie bij de prematuur
Een mogelijke complicatie van zuurstoftherapie is retinopathie (ROP). Eén van de behandelingsvormen is cryo- of laserbehandeling. Deze behandelingen worden verricht in gespecialiseerde oogklinieken. Is een operatieve behandeling, vitrectomie, noodzakelijk dan worden patiënten verwezen naar het Máxima Medisch Centrum. Dit ziekenhuis is hét landelijke expertisecentrum voor de uitvoering van deze oogoperaties bij pasgeborenen. Als een patiënt wordt doorverwezen volgt een snelle, stapsgewijze behandeling. Met behulp van beeldmateriaal willen we u letterlijk een kijkje geven in het premature oog.

De begeleiding van ouders is in dit stadium uitermate belangrijk omdat de behandeling bepalend is voor de toekomst van hun kind. Het zijn vaak patiënten en hun ouders met een uitgebreide voorgeschiedenis.

Zorginnovatie in de neonatologie
Cognitieve- en concentratiestoornissen komen bij prematuren veel vaker voor dan bij a terme geboren kinderen. Dit blijkt uit follow-up onderzoek. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze problemen mede veroorzaakt worden door stress en pijn die deze kinderen hebben doorgemaakt op de NICU en door een verstoorde hechting. Als we de uitkomsten van de prematuur geboren kinderen willen verbeteren moet er meer onderzoek verricht worden naar methoden om pijn en stress te voorkomen en om de ouder-kind band te verbeteren.

Máxima Medisch Centrum heeft een samenwerkingsverband met de afdeling Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven.

Graag willen we nieuwe technologieën en zorginnovaties met u delen. Op deze manier proberen we de zorg voor de pasgeborene naar een hoger niveau te tillen!

20 jaar Landelijke Pijnwerkgroep
Pijnbestrijding binnen de neonatologie is volop in ontwikkeling. Hierbij is een enorme vooruitgang geboekt in de bestrijding en behandeling van pijn bij pasgeborenen. We nemen u mee in de resultaten van 20 jaar landelijke pijnwerkgroep (LPN). Wat is er in deze jaren allemaal veranderd? Daarnaast wordt de website van de LPN  onder de aandacht gebracht.

Family Centered Care
Family Centered Care is niet meer weg te denken anno 2013. Zowel het Máxima Medisch Centrum als het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben recent nieuwbouw gepleegd. Moeder en kind staan centraal in het zorgconcept. Eenkamerverpleging is een feit op de NICU  van het Máxima Medisch Centrum, waarbij ook de gelegenheid is tot het in-roomen. We zijn er trots op de eerste NICU van Nederland te zijn waar dit mogelijk is. Ook binnen het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis is op de afdeling Neonatologie eenkamerverpleging gerealiseerd. Hier gaat men zelfs nog een stapje verder. Neonatologie verpleegkundigen hebben hier de zorg voor zowel moeder als kind vanaf de geboorte.

Beide ziekenhuizen zijn ook trots op de implementatie van de visie Family Centered Care. Het is nog steeds een behoorlijke uitdaging deze visie goed neer te zetten. Wij willen graag onze ervaringen met u delen.

We zijn van mening dat het veelzijdige programma aanleiding geeft tot een inspirerende dag.

Namens de IC-Neonatologie van het Máxima Medisch Centrum en de couveuseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis begroeten wij u graag op 2 december!

Namens de symposiumcommissie

Sabine Ligtvoet