Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Geïnfecteerd door daadkracht! Infectiepreventiebeleid. Noodzaak? Ervaringsdeskundigen aan het woord

Stadion Galgenwaard, Utrecht
260 Algemeen

Details evenement

27 maart 2013
09:30 uur
Stadion Galgenwaard, Utrecht
SCEM Conference Services
scem@scem.nl
0345-576642
395, bij inschrijving van meer dan 2 deelnemers van dezelfde organisatie € 250,-

Als verantwoordelijke voor infectiepreventie weet u dat het goed regelen en managen van patiënt-/cliëntveiligheid van groot belang is. Ook in uw organisatie zal intern toezicht op kwaliteit en
veiligheid ongetwijfeld hoog op de agenda staan. Infectiepreventie is een goed
voorbeeld. Over het feit dat cliënten binnen een zorginstelling geen
gezondheids-risico mogen lopen, zijn we het snel eens. Maar doet u er voldoende
aan om besmetting met een potentieel dodelijke infectie te voorkomen?

Vanzelfsprekend doet iedere zorgorganisatie haar uiterste best om zaken goed te regelen,
hierbij geholpen door kwaliteitssystemen als HKZ en interne audits. Het thema veiligheid in de zorg is echter nog niet altijd scherp in beeld bij zorgbestuurders en het managementteam van verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatieklinieken. Instellingen maken zich op deze manier behoorlijk
kwetsbaar; zonder veiligheid is er geen kwaliteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg brengt daarom terecht kwaliteit en veiligheid nadrukkelijk onder onze aandacht. Daarbij wordt expliciet
gewezen op de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Tijdens het symposium komen ervaringsdeskundigen aan het woord over de problematiek
rond patiënt- en cliëntveiligheid en de aanpak van infectiepreventie. U krijgt handvatten aangereikt om toezicht op kwaliteit en veiligheid te waarborgen

Drs. C.J. Theeuwes                                   Prof.dr. J.M.G.A. Schols
specialist ouderengeneeskunde,                 hoogleraar ouderengeneeskunde,
tot voor kort bij Thebe, Breda/Tilburg        dept. general practice, dept. health services
                                                              research, Universiteit Maastricht