Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

De veilige baarmoeder III, leefstijl en zwangerschap

Stadion Galgenwaard, Utrecht
382 Algemeen

Details evenement

04 april 2013
09:45 uur
Stadion Galgenwaard, Utrecht
SCEM Conference Services
0345 576642
199,-, bij vroegboeken (tot 3 weken tevoren) € 179,-

Leefstijl is een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht krijgt. Er wordt onderzoek verricht naar allerlei aspecten en hun invloed op zwangerschap en borstvoeding. Maar er is nog veel
onbekendheid en onwetendheid. De verloskundige zal regelmatig geconfronteerd
worden met leefstijlvragen. Voorlichting over een gezonde leefwijze is van groot belang en dient zo vroeg mogelijk in de zwangerschap of daaraan voorafgaand al te worden gegeven. Herhalen van informatie en het geven van veel informatie zorgen ervoor dat de kennis beklijft en het gedrag verandert.
Sport maakt deel uit van een gezonde leefstijl. De vraag is of sport en zwangerschap kunnen samengaan en of de lichamelijke belasting die sport oplevert wel altijd gezond is.  Vele zwangere vrouwen werken en arbeidsomstandigheden kunnen tot zwangerschapscomplicaties leiden. Tijd om u te informeren over wat bekend is op dit vlak en hoe u uw cliënten kunt adviseren.

Iedere zwangere vrouw wordt blootgesteld aan straling en schadelijke stoffen in het milieu, vooral in en om het huis. Hoe schadelijk is deze blootstelling en welke maatregelen kunnen we treffen om
het risico te verminderen?

Huiselijk geweld is een (groter wordend) probleem in onze samenleving. Regelmatig begint of verergert huiselijk geweld in of vlak na een zwangerschap. De verloskundige of huisarts zou het kunnen signaleren en bespreekbaar maken.

Vele zwangere vrouwen gebruiken een (multi)vitaminepreparaat. Met u kijken we naar wetenschappelijke aanknopingspunten die het nut van vitamine-inname tijdens een zwangerschap ondersteunen.

Als laatste zullen resultaten worden gepresenteerd van twee grootschalige en langlopende onderzoeken, de Generation R-studie in Rotterdam en de ABCD-studie in Amsterdam. De invloed van leefgewoonten en omgevingsfactoren tijdens zwangerschap, en daarna op groei en ontwikkeling van het (ongeboren) kind is onderzocht. Deze beide studies zijn uniek door de enorme omvang en de lange duur van follow-up. De aspecten voeding en leefstijl zullen worden
uitgelicht.
Tijdens dit symposium wordt u door enthousiaste sprekers geïnformeerd over de stand van de wetenschap. Ook zullen zij u van praktisch tips voorzien voor toepassing in de dagelijkse praktijk.

Mw.dr. Carla van Oppen
Prof. dr. Arie Franx