Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Symposium Fragility Fracture Care

Fokker Terminal , Den Haag
282 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

12 april 2013
08:30 uur
Fokker Terminal , Den Haag
Stichting Delfts Blauwe Plekken
06-51780558
€ 125.00 of € 200.00

`Fragility Fractures` zijn fracturen die ontstaan door een val van geringe  hoogte zonder veel inwerkend geweld bij kwetsbare veelal oudere mensen.

De heup-, wervel-  en polsfractuur  zijn het meest voorkomend. De belasting die deze fracturen oplevert aan leed voor de patient en kosten van de gezondheidszorg is onvoorstelbaar hoog. Naar schatting krijgt  de helft van de vrouwen en één derde van de mannen boven de 50 jaar met zo’n letsel te maken en deze fracturen gaan veelal gepaard met een lage botdichtheid.

Europese data tonen aan dat de economische belasting door de osteoporotische heupfracturen in de 27 lidstaten van de EU indrukwekkend zijn: de directe kosten voor de behandeling van nieuwe osteoporotische fracturen bedroegen in 2011 26 biljoen euro, de kosten van de nabehandelingen 11 biljoen en de kosten van medicamenteuze preventie 2 biljoen, totaal 39 biljoen euro.

Het ligt in de lijn der verwachting dat deze kosten alleen maar verder zullen toenemen vanwege de toename van de ouderen in Europa. Studies tonen aan dat het aantal fracturen rond 2050 zal zijn verdubbeld als er geen actie wordt ondernomen.

Welke actie? De optimale zorg voor deze categorie gaat verder dan de behandeling van de bestaande fractuur en vraagt om het ontwikkelen van een strategie en visie op preventie om onnodige complicaties en het ontstaan nieuwe fracturen te voorkomen. Alleen een krachtige domeinoverstijgende samenwerking tussen alle betrokken disciplines  kan een oplossing bieden bij de behandeling van deze sterk in grootte groeiende groep patiënten.

Dit congres laat u kennis nemen van de laatste, actuele wetenschappelijke inzichten die u helpen bij het ontwikkelen van een visie op behandeling en preventie van osteoporotische letsels. Deze samenkomst van professionals biedt u praktische handvatten voor de ontwikkeling van een efficiënte strategie voor de aanpak van deze groeiende uitdaging.

Door middel van lezingen, workshops en discussies kunt u uw kennis weer up to date brengen en uw accreditatiepunten veiligstellen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen in de Fokker Terminal te Den Haag!