Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

USP Congres: De markt verandert, uw doelgroep verandert…..zo verandert u mee!

Paushuize, Utrecht
209 Algemeen, Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

16 mei 2013
12:30 uur
Paushuize, Utrecht
USP Marketing Consultancy
010-2066900
gratis

De woningmarkt verkeert in zwaar weer, niet alleen zijn de verhuisbewegingen bijna tot stilstand gebracht, ook de taakverdeling tussen partijen verandert. Nog nooit kwamen er zoveel veranderingen af op het gezamenlijke speelveld van corporaties, zorgpartijen en gemeenten. Wat moeten, mogen en kunnen corporaties allemaal nog doen? Hoe pakt het scheiden van wonen en zorg in praktijk uit en welke rol krijgen verschillende partijen hierin? Eén ding is zeker; uw rol, uw mogelijkheden en uw taken zullen veranderen en u zult nog meer aangewezen zijn op constructieve samenwerking.

Daarnaast verandert de consument. Met de toenemende vergrijzing worden (jonge) senioren een steeds belangrijkere doelgroep voor uw organisatie. Daarbij komt dat wensen en behoeften ook veranderen. Maar wat zijn de wensen en behoeften van deze doelgroep nu en in de toekomst?

De komende maanden zal USP een grootschalig onderzoek uitvoeren onder zowel marktpartijen als consumenten dat als input zal dienen voor het congres op donderdag 16 mei. Op die middag zullen sprekers vanuit zowel de corporatie-, de zorg-, de welzijnssector als de overheid ons hun visie op de toekomst geven en uiteraard vergeten wij de mening van de consument niet.

Thema’s die hier zeker bij aan bod komen zijn:

  • Door de vergrijzing zal binnen enkele jaren voor veel corporaties het merendeel van haar klantgroep uit ‘senioren’ bestaan. Welke invloed heeft dit op uw bedrijfsvoering?

  • De ‘senior’ van nu is niet te vergelijken qua achtergrond, behoeften en wensen met de ‘senior’ over 20 jaar. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

  • Het scheiden van wonen en zorg roept nog steeds enorm veel vragen op voor corporaties, zorgpartijen en gemeenten. Waar liggen de kansen voor de verschillende partijen nu en in de toekomst?

  • Het kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de rol en werkgebieden van corporaties, zorgpartijen en gemeenten. Wat kan de maatschappij van deze partijen verwachten en hoe kunnen samenwerkingsverbanden het beste tot stand komen?