Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

7e Nationale Landelijk Congres Chronische Zorg

Achmea Congrescentrum, Zeist
382 Algemeen

Details evenement

28 juni 2013
08:30 uur
Achmea Congrescentrum, Zeist
UMC Utrecht, Vilans en ZonMW
088-7569259
295

We weten het steeds beter: hoe mensen met een lichamelijke aandoening hun ziekte en leven beleven, en hoe zij zich gedragen, is niet alleen te verklaren vanuit hun ziekte. Het wordt ook bepaald door wie zij zijn; hoe hebben zij hun leven geleid? Hoe gaan zij met hun ziekte om?
Hoe gaat hun omgeving met hen om?
Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte om hun ziekte beter in te passen in het dagelijks leven. Niet de ziekte staat centraal, maar het mens-zijn, het functioneren, de levenssituatie en de leefstijl. Persoonsgerichte zorg biedt een aanvullend perspectief op de ziektegerichte zorg. Het gaat over wat mensen nodig hebben om zich gezond en gelukkig te voelen. Persoonsgerichte zorg draagt ertoe bij dat iemand met een chronische aandoening zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt.
Ook eigen regie kan hieraan bijdragen. Als patiënten meer de rol van regisseur op zich nemen en de verantwoordelijkheid nemen om zo gezond mogelijk te leven met hun aandoening, kan dit bovendien een impuls geven tot betere kwaliteit van zorg en leven.

Persoonsgerichte zorg en eigen regie werken goed voor veel mensen met een chronische aandoening. Maar het werkt niet bij iedereen. Waar liggen de grenzen van een dergelijke aanpak?

  1. Voor welke chronische patiënten zijn persoonsgerichte zorg en eigen regie een goede oplossing? Hoe selecteren en faciliteren we patiënten voor wie dit geschikt is?
  2. Welke mogelijkheden zijn er voor persoonsgerichte zorg en de ondersteuning van zelfmanagement? Is er evidentie? En wat is het financiële plaatje?  
  3. De groeiende vraag naar chronische zorg en preventie van chronische ziekten kan niet worden gerealiseerd binnen het huidige zorgaanbod. Om de zorg op peil te houden, is inbreng van de patiënt en zijn omgeving wenselijk. Hoe is dat te realiseren en welke grenzen zijn er bij persoonsgerichte zorg en eigen regie?

Deze actuele vragen staan centraal op 28 juni 2013 tijdens het 7e Congres Chronische Zorg, een initiatief van het Julius Centrum en Vilans. Empirisch onderzoek, grensverleggende best practices, beleidsdocumenten van tal van instanties en instellingen én de ervaringen en inbreng van de deelnemers vormen de input voor dit congres.