Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, zelfregie en eigen kracht in de praktijk

't Spant, Bussum
808 Algemeen

Details evenement

27 juni 2013
09:00 uur
't Spant, Bussum
StudieArena
035-5394005
€ 330,-

De kanteling van de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Wat vraagt dit van de organisaties en hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

MOVISIE en Vilans hebben recent in kenniskringen goede voorbeelden en ervaringen in kaart gebracht. Deze voorbeelden en ervaringen vormen de leidraad van het congresprogramma. Zo wordt er ingegaan op de samenwerking tussen formele en informele zorg, innovaties in arbeidsmatige dagbesteding, nieuwe manieren om dagactiviteiten te organiseren, wijkarrangementen, zelfsturing en nog veel meer.

Deze onderwerpen en vragen staan centraal op het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, zelfregie en eigen kracht in de praktijk. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en Vilans en vindt plaats op donderdag 27 juni 2013 in ’t Spant! in Bussum.

De dag wordt ingeleid door MOVISIE en Vilans, waarbij wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rondom de decentralisatie extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo, welke mogelijkheden dit biedt dit en welke praktische oplossingen we zien. Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning gaat in op de competenties waar professionals, managers en bestuurders over dienen te beschikken om deze ontwikkelingen op een goede manier het hoofd te bieden. Hans-Martin Don, directeur Leger des Heils, Fiet van Beek, bestuurslid Eigen Kracht Centrale en Piet-Hein Peeters, journalist en redacteur ‘Onder het mom van zelfredzaamheid’ verzorgen de derde plenaire lezing en gaan met u in debat over thema’s als zelfregie en eigen kracht.

U kunt verder uw eigen programma samen stellen door in twee rondes te kiezen uit 8 zeer uiteenlopende en praktische sessies. Het programma biedt voor zowel managers/ bestuurders als professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen voor in de eigen praktijk.

Het complete congresprogramma is terug te vinden op de website www.studiearena.nl, met daarbij tevens de mogelijkheid tot inschrijving.