Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Sociale Verslavingszorg - Bruggenbouwers gevraagd!

De Reehorst, Ede (GLD)
246 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

12 juni 2013
09:45 uur
De Reehorst, Ede (GLD)
Stichting Sympopna / Brijder Verslavingszorg
info@sympopna.nl
06-83191953
EURO 295,00

De verslavingszorg in Nederland is momenteel sterk in ontwikkeling. Er


wordt naar nieuwe therapeutische mogelijkheden gezocht en moderne


zorgarrangementen worden ontworpen om zorg en behandeling effectief


aan te kunnen bieden. Een bijzondere tak binnen de verslavingszorg is


de sociale verslavingszorg, die zorg biedt aan patiënten die langdurig van


zorg afhankelijk zijn en die veelal lijden aan meervoudige problematiek


op het gebied van verslaving, psychiatrie en somatiek. Hun sociaal functioneren


is verhoudingsgewijs laag. Een deel van hen komt ook in aanraking


met justitie en ontvangt zorg van de forensische GGz. De laatste


jaren zoeken de sectoren van (sociale) verslavingszorg, geestelijke


gezondheidszorg en forensische zorg elkaar steeds meer op. Het besef


is groeiende dat goede kwaliteit van zorg aan deze doelgroep pas geboden


kan worden bij een integraal zorgaanbod vanuit deze sectoren. Ook de


samenwerking met maatschappelijke partners - zoals gemeentelijke


diensten, de welzijnssector, politie en justitie - neemt toe. De verschuiving


naar meer wijkgerichte zorg is hierbij kenmerkend, waarbij gestreefd


wordt naar kwalitatief goede zorg zo dicht mogelijk in de directe leefomgeving


van de cliënt. Herstel wordt steeds meer een leidend principe in


de zorg, zowel ten aanzien van klinisch, sociaal als persoonlijk functioneren.


Zoveel mogelijk regie van de cliënt over zijn of haar eigen leven


is hierbij een centrale waarde. De concrete invulling hiervan stelt de


hulpverlening én de cliënt echter nog voor grote uitdagingen.