Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Cursus Conditiemeten cf NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs

t/m 17-09-2013 - Vergaderlocatie BCN, Utrecht
338 Algemeen

Details evenement

03 - 17 september 2013
09:30 uur
Vergaderlocatie BCN, Utrecht
WVS Training
info@wvstraining.nl
0182-347168
1295,-

Waarom conditiemeten?

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of - manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Inhoud van de training

In deze cursus, gericht op personen die bouwkundige inspecties gaan uitvoeren, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767 bij bouwkundige inspecties van gebouwen moet worden toegepast en hoe de resultaten van de conditiemeting moeten worden verwerkt tot een betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u inzicht in de methodiek condtiemeting conform NEN 2767;
  • Weet u hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-II gebruikt moet worden;
  • Kunt u op een eenduidige manier de bouwdelen van een gebouw inventariseren;
  • Kunt u een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767;
  • Bent u in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767);
  • Kunt u een meerjaren onderhoudsplanning opstellen op basis van de NEN 2767.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor inspecteurs, projectleiders en werkvoorbereiders werkzaam bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten en vastgoedbeheerders, die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het doen van conditiemetingen.

Het volledige cursusprogramma en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op:

http://www.wvstraining.nl/Trainingen-Beheer/Conditiemeting-NEN-2767