Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

De verbindende kracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Utrecht, Utrecht
201 Algemeen

Details evenement

26 september 2013
09:30 uur
Utrecht, Utrecht
Julius Academy, UMC Utrecht
088 7569256
285

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) zijn in alle gemeenten in Nederland sinds 2010 het zenuwcentrum van de preventieve zorg voor kinderen en jongeren.

Ondersteuning en begeleiding van 0 tot 19 jarigenen hun ouders wordt in elke gemeente aangeboden vanuit het CJG. De meeste CJG’s staan nu als een huis. De kracht van het CJG is de samenwerking tussen de preventieve jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, het onderwijs en voorschoolse voorzieningen, de huisarts, de jeugd GGZ en tweedelijnszorg in de wijk, het dorp en de stad. Deze samenwerking kan nog beter nu door het transitieplan preventie én zorg onder regie van de gemeenten gaat vallen.

Het transitie plan is klaar en gemeenten en rijksoverheid maken zich op voor een grote stelselherziening in 2015. De inrichting van de CJG’s met haar nieuwe taken en nieuwe financieringsvorm zal om een andere werkwijze vragen van de jeugdverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de pedagoog, de psycholoog, de jeugdarts en de assistent. Daarom organiseren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugd Instituut (NJI),en het Julius Centrum UMC Utrecht het vierde landelijk CJG congres in Utrecht op 26 september 2013.

Dit jaar zijn er vier plenaire sprekers die allen vanuit de “één kind, één gezin en één regisseur gedachte” de grote veranderingen van de komende jaren zullen toelichten Daarnaast zullen er workshops zijn van innovatoren en onderzoekers uit het veld in twee series van zes. Het bruist overal in Nederland van het enthousiasme en vernieuwende initiatieven om preventie, toeleiding en zorgtoewijzing te versterken vanuit de centra voor jeugd en gezin in de wijk of het dorp. De congrescommissie bestaande uit Marga Beckers (NCJ), Inge Anthonijsz (NJi), Guus Schrijvers, Bert Prinsen onder voorzitterschap van Elly de Leeuw (Julius Centrum) komt ook dit jaar met een gevarieerd programma van plenaire sprekers en workshops.

Onder leiding van dagvoorzitter Ferdinand Strijthagen, sinds de oprichting in 2010 directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg.