Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

No Health without Mental Health

Congrescentrum De Meervaart, Amsterdam
633 Algemeen

Details evenement

17 september 2013
09:30 uur
Congrescentrum De Meervaart, Amsterdam
afd. Psychiatrie SLAZ i.s.m. SCEM
scem@scem.nl
0345-576642
169,- pp (na 27/8: 199,- euro)

Het Prinsjesdag Symposium 2013

Niet onderkende en/of onderbehandelde psychiatrische problemen
en stoornissen bij patiënten in de tweede lijn hebben veelal ernstige
maatschappelijke consequenties. Maar hoe geef je vorm aan goede integrale zorg
in deze tijd van minder in plaats van meer? Wat zijn de mogelijkheden en wat de
belemmeringen? Goed geïntegreerde psychiatrische en somatische zorg in de
tweede lijn vergt meerdere invalshoeken en een gezamenlijke inspanning. Een
doeltreffende samenwerking tussen psychiater en andere medisch specialisten is
hierbij cruciaal. In de praktijk loopt men echter nog vaak aan tegen fenomenen
als domeinafbakening, territoriumdrift of onoverbrugbare verschillen van mening
en inzicht waardoor zorg onvoldoende wordt afgestemd. In ons huidige verkokerde
medische stelsel is dit een groot, actueel probleem. Het bindende element van
dit symposium is ‘De patiënt centraal en zorg voor de patiënt’. Hoe werk je
samen, transmuraal en in de tweede lijn en hoe bevorder je veilige en geïntegreerde
zorg? Wie heeft de regie? Aan de hand van een aantal actuele thema’s waar
samenwerking centraal zou moeten staan, zullen verschillen van visie op een en dezelfde
patiënt tussen medisch specialisten worden uitgelicht teneinde deze nader tot elkaar
te brengen. Het gaat om pijn, delier en beslissingen rond het levenseinde
binnen onder andere de toenemende groep ouderen en ernstig, chronisch zieke
patiënten met multi-morbiditeit. Samenwerking ten behoeve van de veiligheid van
de patiënt zal worden belicht vanuit de SEH en andere afdelingen aan de hand
van de onderwerpen suïcidaliteit en terugdringen van vrijheidsbeperkende
maatregelen i.h.k.v. BOPZ en WGBO. Controverses zullen de lezingen ongetwijfeld
oproepen. Daarom is er traditioneel als afsluiting van de dag een
forumdiscussie waarbij u met alle sprekers in debat kunt gaan. Een debat dat u
hopelijk zal inspireren hoe Health with Mental Health binnen uw setting uit te
dragen.