Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijk Congres van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

het Spant! , Bussum
455 Algemeen

Details evenement

20 januari 2014
09:00 uur
het Spant! , Bussum
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
€ 330
De herinrichting van de langdurige zorg is een feit. In de overgang van de AWBZ naar de Wmo is er sprake is van forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Hoe kunnen organisaties hier zo goed mogelijk op inspelen? En hoe kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

Deze vragen staan centraal op het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en Vilans en vindt plaats op 20 januari 2014 in het Spant! in Bussum. Dit programma is een voortzetting van het succesvolle Landelijk Congres Zelfregie en Eigen Kracht van juni 2013, aangevuld met actuele voorbeelden en thema’s.

MOVISIE en Vilans hebben recent in kenniskringen goede voorbeelden en ervaringen in kaart gebracht. Deze voorbeelden en ervaringen vormen de leidraad van het congresprogramma. Zo wordt er ingegaan op de versterking van informele zorg en ondersteuning, zelfsturing, innovaties in arbeidsmatige dagbesteding, dagactiviteiten, wijkarrangementen en nog veel meer.

Het programma biedt voor zowel beleidsmakers, bestuurders/managers als professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen voor in de eigen praktijk. U kunt in twee rondes een keuze maken uit elf uiteenlopende workshops en inspiratiesessies. Hierbij is zowel aandacht voor actuele ontwikkelingen als praktijkvoorbeelden.

Wij kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst.