Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

NCZ Symposium Interene & externe communicatie van de Cliëntenraad

CIRO, expertisecentrum voor orgaannfalen, HORN
357 Algemeen

Details evenement

14 januari 2014
09:30 uur
CIRO, expertisecentrum voor orgaannfalen, HORN
Netwerk Cliëntenraden in de Zorg
info@ncz.nl
0651222505
40,- p.p. leden 60,- p.p. niet-leden

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het Symposium 'Interne en externe communicatie van de Cliëntenraad' op 14 januari 2014 bij CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn. Graag presenteren deskundigen gedurende deze dag hun visie en gaan wij met u in gesprek over uw visie met betrekking tot de interne en externe communicatie van de Cliëntenraad. Wij gaan voor een intensieve maar leerzame dag!
Informatie:
Thema:
Interne en externe communicatie van de Cliëntenraad.
Locatie:
CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Hornerheide 1, 6085 NM Horn. U kunt zich melden in de 'pyramide' bij de receptie.
Informatie over locatie en bereikbaarheid vindt u op www.ciro-horn.nl
Programma:
(wijzigingen voorbehouden) Zie volgende pagina.
Kosten:
€ 40,00 p.p. voor leden en € 60,00 p.p. voor niet-leden van NCZ.
Voor deelname stuurt u een mail naar info@ncz.nl met daarin vermeld uw naam/de naam van de organisatie/het aantal personen/het factuuradres.
Voor meer informatie over deze dag kunt u bellen met:
Marika Biacsics: 0651222505.
Programma:
09.30 uur: Koffie en Limburgse vlaai
10.00 uur: Marika Biacsics, (dag)voorzitter bestuur NCZ:
Opening en welkom
10.05 uur: Mevrouw Drs. Ingrid Augustin, Bestuurder CIRO:
Organisatie- en communicatiestructuur CIRO
10.45 uur: De heer Jos Donkers, Voorzitter Clientenraad CIRO:
Communicatie Clientenraad met Bestuurder en andere geledingen
11.30 uur: Mevrouw Caroline Wijntjes, eigenaar De Erkende Toezichthouder:
Communicatie Cliëntenraad en Raad van Toezicht
12.15 – 13.30 uur: Lunch
13.30 uur: De heer Drs. G.J. Wissink, beleidsadviseur divisie Zorg, CZ Zorgverzekeraar:
Hoe wordt het patiëntenperspectief vertaald naar
zorginkoop?
14.15 uur: Mevrouw Marilou Muris, beleidsmedewerker NPCF:
Wat kunnen (Centrale) Cliëntenraden doen om de communicatie/informatievoorziening richting cliënten te verbeteren en om patiëntenparticipatie te bevorderen?
15.00 uur: korte pauze
15.15 uur: De heer Dr. J. Fiolet, Directeur Patiëntenzorg van het MUMC+ en portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid, ClientenRaad in Maastricht en CRAZ landelijk:Zaaldiscussie over interne en externe communicatie Cliëntenraad
16.00 uur: Afsluiting met een drankje en een hapje