Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Coördinator interne audits

Oudlaan 4, Utrecht
438 Algemeen

Details evenement

30 oktober 2014
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
425

Een intern auditsysteem vraagt meer van uw organisatie dan alleen het uitvoeren van de audits door de interne auditoren. Het voorbereiden en vaststellen van het auditprogramma vraagt veel aandacht. Ook het omzetten van de bevindingen naar daadwerkelijke verbeteringen en deskundigheidsbevordering van auditoren is van groot belang. Kortom, een goede invulling van de rol van coördinator interne audits is essentieel! '

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Aan bod komt:
- Visie op interne audits.
- Verschillende auditmethodieken.
- Uw rol als coördinator.
- Criteria waaraan een effectieve auditplanning voldoet.
- Middelen om interne auditoren te faciliteren en te motiveren.
- Communicatiemiddelen die u kunt inzetten om draagvlak voor audits te vergroten.
- Uw rol in een adequate opvolging van audits.

Na afloop van de training
Na de training bent u in staat om een succesvol en effectief intern auditsysteem op te zetten en te borgen. U weet wat er van u als coördinator verwacht wordt en weet hier goed invulling aan te geven.