Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Jaarcongres aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Biltsche Hoek, De Bilt
322 Algemeen

Details evenement

07 oktober 2014
10:00 uur
Biltsche Hoek, De Bilt
ZorgvoorKennis
06-36101048
250

Veel zorginstellingen en gemeenten hebben een protocol voor de aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling, bij de meeste organisaties zijn er aandachtsfunctionarissen actief. Waar let je op bij ouderen en wat zijn verdachte lichamelijke letsels? Hoe herken je geestelijk letsel bij de dader en het slachtoffer? Welke technieken voor gespreksvoering zijn van waarde? Tijdens het Jaarcongres aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling komen deze vragen aan de orde.

PROGRAMMA

10.00        Ontvangst

10.20        Opening en introductie van de dag door dagvoorzitter Mirjam van Dongen

10.30 – 11.15   Plenaire inleidingen

Mirjam van Dongen, voorzitter LPBO

 Aandachtspunten voor aandachtsfunctionarissen

11.15 – 12.00 

Harry van Venrooij, forensisch arts KNMG, bij het Nederlands Forensisch Instituut: Letselherkenning bij ouderenmishandeling

___________________________________________________________________________________

12.00 – 13.00        Pauze, een goede lunch en een goed gesprek met elkaar

13.00 - 15.30         Workshop met Theo Royers van Labez

Herkennen van geestelijke schade, gehechtheidspatronen

Hechting of gehechtheid is een duurzame affectieve relatie tussen een kind en zijn verzorgers. De mens vertoont gehechtheidsgedrag vanaf de wieg tot het graf. De vroege gehechtheidspatronen - veilig, onveilig, afwerend of vermijdend - worden verinnerlijkt en zijn van invloed op ons denken, voelen en handelen gedurende de rest van ons leven en bepalen de kwaliteit van onze partnerrelatie(s) op volwassen leeftijd.

of

13.00 - 15.30         Workshop met een notaris

Bescherming van ouderen tegen financieel misbruik

De notaris brengt in het rechtsverkeer mee dat hij beroepshalve misbruik van juridische onkunde en feitelijk overwicht wil voorkomen. Het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen, en het voorkomen daarvan, passen bij deze rol. In deze workshop staat aanpak van  financieel misbruik centraal.

of

13.00 - 15.30         Workshop met Alice Hilbers en Tonny Aalbers van Intercoaches

Communicatie bij de aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling

In deze workshop kunt u aan de slag met gesprekstechnieken  en zorgt u voor een communicatieklimaat waarin de vermoedens van oudermishandeling door slachtoffer en dader niet langer ontkend worden.

15.30 – 16.30   Napraten met een drankje